Het rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meet dagelijks de luchtkwaliteit van Nederland. “Singapore vreest ‘ongezonde omstandigheden’ rond F1-race vanwege smog” , “Smog in India op gevaarlijk niveau door illegaal vuurwerk op feest” en “Veel smog door branden in Oost-Siberië ; allemaal voorbeelden van hevige smog in het buitenland. Maar hoe zit het met de luchtkwaliteit in Nederland en hoe schadelijk is deze volgens het longfonds?

Door: Tonya van Tol

Of er smog is of ontstaat is afhankelijk van de waarde van luchtkwaliteit en de omstandigheden van de atmosfeer. Als de atmosfeer in beweging is wordt de luchtvervuiling verspreid, er is dan sprake van een lage luchtdruk waarin wij geen last ervaren van smog. Echter, als de atmosfeer stil staat (door o.a. hitte) stapelt de vervuiling op, dat resulteert als hoge luchtdruk. Als deze opstapeling in aanraking komt met O3* ontstaat er smog.

Wanneer er veel O3 in de lucht zit is er sprake van een hoge concentratie van luchtverontreinigende stoffen. De oorsprong van deze hoge concentratie is op te delen in zowel natuurlijke als menselijke vervuiling.

*O3:Ozon: beschermt tegen Uv-straling en is vlakbij het aardoppervlak ongezond.

Smog in Nederland

De smog in Maleisië is een duidelijk voorbeeld van natuurlijke vervuiling: deze is ontstaan door de rook van bosbranden op Sumatra. Deze rook is een schadelijke stof en in combinatie met hoge luchtdruk ontstaat er smog.

In Nederland komen deze natuurlijke oorzaken vrijwel niet voor: wij hebben noch bosbranden noch actieve vulkanen. Toch hebben ook wij last van smog. Dit ontstaat door het toe doen van de mens in combinatie met hoge luchtdruk: door menselijke verbranding ontstaat o.a. de uitstoot van CO2, stikstof, fijnstof etc. Deze schadelijke uitstoot op zichzelf resulteert geen smog maar in combinatie met heet zomers weer en dus een hoge luchtdruk wel.

Klachten van smog

Smog kan acute gezondheidsklachten veroorzaken. Maar hoe schadelijk is de luchtkwaliteit in Nederland te 2019 en hoe oefent het longfonds deze kennis uit? Deze vragen beantwoordt Herman Vijlbrief (woordvoerder Longfonds):

Bronvermelding:
Rijksinstituut volksgezondheid en milieu
Milieu Centraal
Longfonds en Patiëntenorganisatie stichting longfonds
Buienradar