Vandaag 35 jaar geleden bereikte bergbeklimmer Bart Vos als eerste Nederlander de top van de Mount Everest; de hoogste berg ter wereld. Althans, dat beweert hij. In 2000 kwam een toenmalig collega van Vos, Mariska Maurik, met het verhaal dat Vos (die zij en de Nepalese begeleider Ganesh op dat moment al uit het oog waren verloren) de top nooit bereikt kan hebben.

Reden voor het lange wachten met de onthulling: ze was destijds bang dat men haar niet zou geloven en haar zou verketteren. In eerste instantie was dat ook zo: ze kwam er maar laat mee en vijf expeditieleden bevestigden Mauriks verhaal niet. Sterker nog: samen met Bart Vos schreven ze het Witboek Everest waarin ze op een formele manier de beschuldigingen van Maurik wilden weerleggen.

Na een aantal jaar discussiëren en moddergooien kwam er opeens doorslaggevend bewijs dat Vos de top niet op is geweest. Zembla onthulde in 2003 geluidsbanden waarop een walkie talkie gesprek te horen is. In het gesprek zegt Vos dat hij en Ganesh weliswaar de Zuidtop en het Zadel (de punten waar een klimmer komt, vlak voordat hij de top van de Everest beklimt) bereikt hebben, maar zijn omgedraait; terug naar het kamp. Vandaag de dag is René de Bos officieel de eerste Nederlander op de Mount Everest, aldus de Nepalese consul.

Zie hieronder voor de basisgeschiedenis (rechts) van de top vijf hoogste bergen ter wereld en hun eerste Nederlandse bezoekers (links). Wanneer men praat over een ‘klim’, dan gaat het natuurlijk over het bereiken van de top. (Bron: bergwijzer)