Tilburg- Basisscholen in Brabant vrezen voor een tekort aan leraren als er een griepgolf uitbreekt. Omroep Brabant meldt dat op basis van een steekproef. De PO- en VO-raad (primair- en voortgezet onderwijs) geven aan dat er op scholen door heel het land een groot tekort ontstaat bij het uitbreken van een griepgolf. Zowel op basis- als op middelbare scholen zal er dan geïmproviseerd moeten worden.

Volgens Stan Termeer, woordvoerder van de VO-raad, wordt het voor scholen lastig om het tekort op te vangen. Het is volgens hem moeilijk om in te spelen op een griepgolf. “We weten niet precies wanneer er een griepgolf ontstaat, dat kan morgen zijn maar ook volgende maand.” Omdat er geen protocol is bij zulke situaties, zullen scholen dan moeten improviseren. “Bij het voortgezet onderwijs is er wel de mogelijkheid om lessen te laten uitvallen, terwijl bij een basisschool de hele klas naar huis moet”, aldus Termeer.

Ook basisscholen kampen met dezelfde problemen. Ad Veen, woordvoerder van de PO-raad, zegt dat een hele klas naar huis sturen echt de allerlaatste optie is. “We proberen dat zo veel mogelijk te vermijden. We kunnen als het echt niet anders kan nog wel onderwijsassistentes voor de klas zetten.”

Termeer zegt dat er wel risicovakken zijn. “Onder anderen wiskunde, Nederlands en Engels. Daar zullen middelbare scholen dan moeten werken met zij-instromers van buiten het onderwijs. Die moeten dan heel snel opgeleid worden.” Deze vakken kunnen niet te vaak uitvallen omdat het de kernvakken zijn.

Ook Veen ziet wel iets in zij-instromers als optie om leraren te vervangen. Volgens hem gaat dat niet ten koste van het niveau van onderwijs. “Deze mensen zijn HBO geschoold en hebben in principe hetzelfde niveau als reguliere leraren. Ze moeten alleen nog een soort snelle cursus volgen om hun kennis bij te spijkeren.”