Het dreigingsniveau van Nederland is door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en veiligheid vastgesteld. Het rapport bevestigt het slechte beeld rondom de aanname van een mogelijke terreuraanslag in Nederland. De extremistische vorm van het salafisme (het jihadisme) wordt gezien als oorzaak, maar mag dit ook geconcludeerd worden?
Door: Tonya van Tol

Over het salafisme in Nederland wordt veel gespeculeerd. Het is een verzamelterm voor meerdere stromingen binnen de Soenitische Islam. Deze groep streeft naar wat zij als ‘zuivere Islam’ kenmerken. De salafistische stroming beroept zich op bepaalde methoden die duidelijke overeenkomsten hebben op het gebied van de geloofsleer en het uitoefenen hiervan.

Nederland creëert “slecht” beeld van de salafist

Het nieuws in Nederland is gebaseerd op uitzonderingen, deze onderwerpen worden dus niet als vanzelfsprekend ervaren. Maar als men zijn mening wel baseert op zulke uitspraken van de media , rondom het salafisme, ontstaat er een niet-normatief beeld. Het gevolg hiervan is, dat veel Nederlanders denken dat het salafisme en jihadisme hetzelfde is. Het is zeker een reactie die slaat op wat er gaande is in de wereld en zijn politiek. Maar toch klopt dit beeld niet.

Een voorbeeld van een kop van een nieuwsitem die tot verwarring zou kunnen lijden: ‘Imam Rotterdamse moskee weg na publicaties over salafisme – NOS’

Een uitleg over deze mogelijke verwarring: Het gaat in het artikel over het salafisme, dat klopt. Wel gaat het over de extreme vorm binnen het salafisme, dit staat hier niet in uitgelegd. Lang niet alle salafisten denken, leren en doen op de beschreven manier in dit artikel. Omdat dit kleine stukje informatie ontbreekt en niet iedereen bekend is met deze informatie kan er verwarring ontstaan.

Radicalisering, extremisme, terrorisme

De meeste salafisten accepteren de Nederlandse Democratie, maar dit geldt dit niet voor iedereen. Een klein deel van deze groep kan geïdentificeerd worden als jihadist. Deze groep andersdenkenden heeft een sterk uitgesproken, extremistische houding tegenover niet Islam-gelovigen.

Deze gedachtegang uit zich door middel van ondemocratische middelen. Gebruik van geweld en aanzet tot haat en discriminatie van andersdenkenden en andersgelovigen spelen hierin grote rol. Door middel van spreiding van angst- en vijandsbeelden beoefenen ze intimidatie en psychologische druk uit over heel de wereld. Een verschrikkelijk voorbeeld hiervan is ‘IS bedreigt ons land met bomaanslagen en onthoofdingen – TV Limburg BE’.

Ook voor de Nederlandse politiek heeft dit gevolgen. Als terrorist zijnde verstoor en ondermijn je de instituties van de democratische rechtsstaat. Ook het gezag van de overheid wordt verworpen, de extremist doet dikwijls een poging tot het volgen van een geheel eigen rechtssysteem. Ten slotte hebben ze vaak als doel besluitvormingsprocessen van de overheid op heimelijke wijze te beïnvloeden.

Dreigingsniveau Nederland gebaseerd op speculatie

Het dreigingsniveau van Nederland is door Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (Ministerie van Justitie en Veiligheid) in een rapport vastgesteld op niveau vier van vijf.* Dit is gebaseerd op de ‘mogelijke’ terroristische aanslag in Utrecht. Deze ‘mogelijke’ terroristisch gemotiveerde aanslag vond op 18 maart 2019 plaats in een tram in Utrecht en werd gepleegd door de 37-jarige Göckmen T.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid kan echter niet bevestigen of de verdachte een rol speelt binnen Turks extremistisch of Jihadistisch netwerk. De rechtszaak is nog altijd niet afgerond: Göckmen T. wordt op dit moment door deskundigen onderzocht in de GGZ-kliniek in Almere. Het is niet bekend wanneer dit onderzoek afgesloten wordt en de rechtbank deze kan toepassen in de strafzaak.

Hieruit kun je constateren dat het rapport betreffende dreigingsniveau een onrealistisch beeld zou kunnen scheppen.

*De Nederlandse overheid werkt in niveaus als het zich richt op de dreiging in Nederland. Dit geeft een beeld weer betreffende de kans op een aanslag in of tegen Nederland. Ieder jaar worden er drie edities uitgebracht van dit rapport. Momenteel bevindt Nederland zich in het vierde niveau.

Bronnen
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland