Alle coalitiepartijen willen de toelatingstoetsen voor de pabo schrappen om de drempel lager te maken. Toekomstige pabo-studenten moeten volgens het plan wel nog de taal- en rekentoets maken. De partijen denken dat het toegankelijker maken van deze opleiding een oplossing kan zijn voor het lerarentekort.

VVD-kamerlid Rudmer Heerema stond Nieuwsredactie te woord over het plan.

Rick Lamers, adjunct-directeur bij pabo Avans Hogeschool, erkent dat het afschaffen van toelatingstoetsen effect zou kunnen hebben op de doorstroom van pabo-studenten. Wel vindt hij het lastig om te zeggen of het lerarentekort teruggeschroefd kan worden door de afschaf van de toetsen: “Studenten die het betreft hebben hun best moeten doen om de toetsen te behalen en tonen in die fase dus ook hun motivatie om de opleiding te halen.”

Hij vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de opleiding en van de weg naar de pabo toe geborgd blijft. De toelatingstesten hebben hier volgens Lamers hierin een belangrijke functie. Het per direct afschaffen van de toetsen vindt hij dan ook te snel gaan: “De toetsen hebben als doel om studenten met een vergelijkbaar niveau de pabo te laten starten. Daarin zit voor ons de waarde. De toelatingstoetsen hebben tot initiatieven in bijvoorbeeld het MBO geleid gericht op het behalen van de toelatingstoetsen.“

Joost Bouwman, op dit moment een afstuderend pabo-student, denkt dat het plan een ‘oplossing’ kan zijn voor het lerarentekort. Hij is wel bang dat de kwaliteit van de leraren omlaag zal gaan omdat er meer mensen zullen afkomen op de opleiding. Hij is van mening dat de focus van de opleiding moet liggen op kwaliteit en niet op de hoeveelheid studenten de opleiding trekt. “Je moet het echt als een soort roeping zien. Nu krijg je de kans dat je meer mensen krijgt die kijken naar de baangarantie en dat kan niet de bedoeling zijn.”

Dit heeft volgens hem niet te maken met het missen van de kennis: “De kennis die je niet beheerst van een toelatingstest krijg je waarschijnlijk uiteindelijk wel toegereikt.” Hij is het dan ook niet voor het plan van de coalitiepartijen: “Je moet mensen op een andere manier enthousiast maken. Als je goed bent en je het graag wil, dan maken die toelatingstoetsen niet uit.”