Apeldoorn wordt  de eerste gemeente waar het niet meer is toegestaan om vuurwerk af te steken. Vanaf de jaarwisseling 2020/2021 is het in de gemeente alleen nog mogelijk om op centrale plekken te genieten van gereguleerde vuurwerkshows. Geen makkelijke beslissing, die ook niet zonder ophef tot stand is gekomen.

De discussie rondom een vuurwerkverbod is niets nieuws, maar nog nooit is het zo heftig geweest als de laatste jaren. Voor velen is vuurwerk afsteken met de jaarwisseling een traditie. Maar volgens CDA-gemeenteraadslid Hessel Dooper is dat geen argument om geen vuurwerkverbod in te voeren. ‘’Er zijn een hele hoop mensen zijn die het heel leuk vinden om vuurwerk af te steken en die wij dan voor het hoofd stoten. Maar uiteindelijk zit je niet in de politiek om het iedereen naar de zin te maken, maar om te doen wat maatschappelijk het beste is.’’ Uit een breed onderzoek in de gemeente bleek dat 58% van de inwoners voor een algemeen vuurwerkverbod is en dat 70% van de mensen aangaf dat als er dan toch vuurwerkvrije zones zouden komen ze die graag in hun eigen buurt zouden hebben.’’ Hierna hebben wij ervoor gekozen om duidelijkheid te scheppen en voor de jaarwisseling 2020/2021 een algemeen vuurwerkverbod in te voeren.’’

Niet iedereen kijkt er op dezelfde manier tegenaan. Pim Vriens van de groep Anti-vuurwerkverbod, Apeldoorns vuurwerkverkoper Remco Buitenhuis en zijn leverancier Pieter van Leeuwen denken dat het plan van de gemeente Apeldoorn niet de oplossing is.

‘’Wij probeerden als partij de goede volgorde te bewandelen. Eerst alle feiten en meningen goed op een rij, dan hebben we een fractieberaad en dan bepalen we een standpunt’’, aldus Dooper. ‘’Ik had een voorstel gemaakt voor een vergadering van de gemeenteraad over vuurwerkzones en het CDA Apeldoorn heeft vanaf begin af aan gezegd: die vuurwerkzones doen we niet. We hebben bij andere gemeentes gezien dat dat meer ingewikkeld is en dat het een oplossing biedt. Komende jaarwisseling gaat de gemeente nog vuurwerkvrijezones aanwijzen rond ziekenhuizen en kinderboerderijen en voor de jaarwisseling 2020/2021 hebben wij met een motie de gemeente de opdracht gegeven om het particulier vuurwerkverbod uit te werken.’’

Loading...

Loading…

‘’Dit betekent niet dat het geen controversiële beslissing is’’, vervolgt Dooper. ‘’Bij de stemming in de raad was de stemverhouding 22 voor en 15 tegen. De 15 die tegenstemden hebben natuurlijk argumenten. Ik ben ook de eerste die zegt: ik kan die argumenten wel begrijpen. Maar het is een afweging en in deze gemeente is deze uitgevallen in het voordeel van een vuurwerkverbod.’’ Toch is het niet de bedoeling van Dooper om de jaarwisseling helemaal vuurwerkvrij te maken. Er zullen door de gemeente georganiseerde vuurwerkshows toegestaan worden, niet alleen in het centrum van Apeldoorn maar ook in omliggende wijken en dorpen. ‘’Wij willen niet alles zomaar van iedereen afpakken, maar we willen wel van het vuurwerkmisbruik en de overlast af. Een goede, geslaagde jaarwisseling begint met duidelijkheid vanuit de gemeente dat vuurwerk afsteken door particulieren niet meer mag en dat de gemeente wel wil helpen met organiseren van centrale feesten met professionele afstekers en veiligheid, zodat mensen op afstand kunnen genieten. Dan hoor je soms nog het argument dat mensen tegen die tijd al een flinke slok op zullen hebben en zich niet meer kunnen verplaatsen naar die centrale plek, maar ergens houdt het ook wel op. Misschien is dat ook wel een signaal dat mensen het dan ook niet meer zelf moeten afsteken.’’

‘’Als volksvertegenwoordiger is het jouw taak en plicht om je te wenden tot alle mensen en niet alleen maar de mensen die misschien nog op jou zouden willen stemmen. Het is in de politiek over het algemeen niet verstandig om de hele tijd over je schouder te kijken wat bepaalde kiezers ergens van vinden. Het is uiteindelijk aan de burgermeester om een besluit te nemen over de realisering van het project, wij hebben een einddoel gesteld om Apeldoorn vuurwerkvrij te maken en hoe de opzet er uiteindelijk uit gaat zien wacht ik af. In het komende halfjaar zal dat echt contouren moeten krijgen’’, sluit Dooper af.