Het is deze week de week van het donorregister. Het doel van deze week is het verstrekken van extra informatie over donorregistratie. Vanaf juli 2020 gaat die nieuwe donorwet van start. Dit betekent dat mensen, die nog geen keuze hebben aangegeven, automatisch geregistreerd staan als donor. Maar is iedereen het eens met deze nieuwe wet?

Jurjen Bouwman is zelf ook donor. Hij had er nooit bewust over nagedacht totdat zijn vrouw in 2007 ernstig ziek werd. Haar nieren bleken niet goed te functioneren. “Ik heb meteen aan de arts gevraagd of ik mijn nier aan mijn vrouw kon doneren. Dit kon natuurlijk niet zomaar. Na diverse onderzoeken bleek het dat onze nieren matchten en dat ik mijn nier af kon staan aan mijn vrouw. Ik vind het goed dat de wet er komt alleen vind ik het jammer dat het allemaal via een wet moet gaan. Ik zou willen dat mensen beseffen dat je na je dood op een humane manier mensen kunt helpen.”

Orgaandonatieprocedure
Tineke Wind is transplantatiecoördinator, wat inhoudt dat zij de orgaandonatieprocedures coördineert. “Als een patiënt er ernstig aan toe is belandt hij of zij als eerste op de intensive care. Het doel is natuurlijk altijd om een patiënt te behandelen. Als er een medisch besluit is genomen om de behandeling te stoppen omdat deze niet meer zinvol is, wordt het donorregister geraadpleegd om te kijken wat iemand na zijn dood wil.” Een arts bespreekt met familieleden de situatie. Het uitgangspunt is om de wens van een patiënt uit te voeren. “Als de patiënt ja heeft ingevuld kan de familie hier mee instemmen, mocht de familie om zwaarwegende redenen toch het geregistreerde ‘ja’ niet accepteren dan kan er altijd een bezwaar worden gemaakt.”

Annet Wood is activist. Ze is van mening dat mensen verkeerd worden geïnformeerd over orgaandonatie. Transplantatiecoördinator Tineke Wind beargumenteert waarom zij het niet eens is met de uitspraken van Annet Wood.

Zus als donor
Ilse heeft sinds haar 25e diabetes type 1 en heeft een niertransplantatie ondergaan. Toen zij op de niertransplantatielijst werd gezet zou het in principe nog twee jaar duren. In de tussentijd heeft haar zus zich als donor opgegeven en heeft zich laten screenen door het LUMC (Leiden university medical center). Afgelopen april heeft zij de nier van haar zus gekregen. “Mijn gedachte over donorschap is niet veranderd, voor deze situatie was ik ook al donor. De nieuwe wet vind ik goed. Veel mensen denken er niet bij na hoe groot de behoefte is aan donoren.”

De nieuwe wet
“Door de nieuwe wet staat iedereen straks geregistreerd dat is wel het mooie, dat er van iedereen een registratie bekend is. Het wordt duidelijk wie donor wil zijn en wie niet”, meldt Tineke Wind.

Loading...

Loading…