De Europese Unie (EU) heeft afgesproken dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Hoe dit wordt gedaan en wat het voor Nederland betekent is echter nog onduidelijk.

Volgens Tristan van Rijn, woordvoerder bij het Planbureau voor de Leefomgeving, is het nog te vroeg om de gevolgen hiervan te kunnen zien. Hij denkt dat de EU hiervoor nog regels zal maken om deze doelstelling te halen. Het akkoord is nog vers, vertelt van Rijn, dus het is nog niet duidelijk welke regels de EU gaat maken.

Nederlandse regels

Nederland heeft de doelstelling om in 2050 95% minder uitstoot te hebben. Hiervoor zijn wetten gemaakt. Van Rijn: “De nieuwe wetten die hiervoor gemaakt worden, zijn allemaal voor 2030. Misschien hoeft Nederland niet eens meer wetten voor 2050 te maken, omdat er tegen die tijd misschien al Europese regels zijn.”

Vele opties

Van Rijn zegt dat er nog steeds CO2-uitstoot kan zijn als heel Nederland klimaatneutraal wil zijn. “CO2 kan door speciale technieken in de lucht opgevangen en ergens anders opgeslagen worden.” Doordat het opvangen van CO2 een van de vele opties is om klimaatneutraal te zijn, wordt het nog onduidelijker hoe de Nederlandse overheid gaat regelen dat het in 2050 klimaatneutraal is. “Er zijn duizenden mogelijkheden om klimaatneutraal te zijn”, zegt van Rijn.

Andere Europese landen

Polen is het enige land dat niet akkoord is gegaan om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De productie van elektriciteit van het land is erg afhankelijk van kolencentrales. Polen wil kijken of het akkoord haalbaar is. Premier Morawiecki verwacht komende zomer te kunnen zeggen of hij akkoord gaat. Tsjechië en Hongarije zijn akkoord gegaan toen zij hoorden dat ze nog steeds kernenergie mogen gebruiken.

Nederland onderaan

Uit onderzoek van Eurostat blijkt dat Nederland in 2017 bijna het minst groene energie van de EU gebruikte. Alleen Luxemburg gebruikte minder. 6,6 procent van alle energie was duurzaam. Volgens het klimaatakkoord van Parijs moet dit in 2020 14 procent worden.