Het aantal Nederlanders zal de komende veertig jaar oplopen tot ruim 19 miljoen. Dit staat in de laatste prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Opvallend is dat Nederlanders minder baby’s krijgen, maar het inwonersaantal wel blijft stijgen. Vooral migratie zorgt voor een toename in het aantal inwoners.

Het CBS heeft het gemiddelde van 1.75 naar 1.70 kind per vrouw verlaagd. Daarentegen stijgt het aantal hoogbejaarden. Zo staat er in de prognose dat het aantal tachtigjarigen in twintig jaar verdubbelt. Die twee zaken gecombineerd zorgen ervoor dat er over twintig jaar waarschijnlijk meer Nederlanders komen te overlijden dan dat er geboren worden.

Groei door migratie

Er wordt volgens het CBS geen bevolkingskrimp verwacht. Vooral de immigratie zal zorgen voor een constante bevolkingsgroei. In de periode 2020-2030 wordt er verwacht dat er jaarlijks 82 duizend immigranten in Nederland blijven. Na 2030 zal de bevolkingsgroei wat minder snel gaan. Echter zijn er in 2030 wel een miljoen nieuwe Nederlanders bij.

Problematisch

Jan Latten, bijzonder hoogleraar sociale demografie, zegt dat het krijgen van minder baby’s een probleem kan zijn. “Daar zou de samenleving zich zorgen over moeten maken”, vertelt hij in de podcast POEN. Vooral het feit dat er te weinig Nederlanders zijn die de vergrijzende beroepsbevolking kunnen aanvullen, is het grootste probleem. Banen kunnen worden overgenomen door migranten, zodat de vergrijzing enigszins kan worden aangevuld. Hongarije is een land waar te weinig nieuwe inwoners wél een probleem is.

Hongarije kent al sinds de jaren ’80 een constante bevolkingskrimp. Dit zorgt ervoor dat de Hongaarse economie hieronder gaat leiden. Nieuwe Hongaren zijn dus meer dan welkom. Vooral president Viktor Orbán is bezig met het aanmoedigen van zijn inwoners tot het krijgen van kinderen. Dit doet hij door een kindvriendelijk beleid te voeren. Hieronder staan een aantal voordelen aan het veel kinderen krijgen in Hongarije.

Loading...

Loading…