Mensen, van jong tot oud, met een ernstig meervoudige beperking kunnen terecht bij Gehandicaptensport Nederland om kennis te maken met MATP. Op dit moment voeren zij een internationaal plan in om oefeningen voor mensen met een meervoudige beperking mogelijk te maken. 

Het nieuwe plan, wat wordt ingesteld in Nederland, is afkomstig van het bestaande programma van de Special Olympics. De Special Olympics organiseren sport evenementen en trainingen voor mensen met een beperking. Met dit programma wil Gehandicaptensport meer mogelijkheden bieden aan hun doelgroep. Sportcoördinator Joris van Impelen vertelt meer hierover. “Het Motor Actief Training Program (MATP) is een speciaal beweegprogramma voor mensen met ernstige meervoudige beperking. In Nederland willen we ons aansluiten bij het internationaal programma van de Special Olympics. Zo kunnen wij mogelijkheden bieden aan de doelgroep om ook eens een sportevent te ervaren.”

Basisactiviteiten

In februari 2020 hopen zij het starterspakket klaar te hebben. Op dit moment wordt er begonnen met oefeningen voor basisactiviteiten zoals lopen, gooien, schoppen, aanraken en rollen. Oefeningen worden op maat voor iedereen toegankelijk gemaakt, zodat ze op verschillende niveaus uitgevoerd kunnen worden. “De ene keer kan het met begeleiding en de andere keer kan het zelfstandig gedaan worden. Dit wordt per sporter bekeken”, zegt Van Impelen. 

Wat voor Gehandicaptensport Nederland het belangrijkste is, is dat zij nog meer beweegactiviteiten mogelijk kunnen maken voor mensen met een beperking. Zij hopen dat ze zich hierdoor zoals ieder ander kind voelen tijdens het sporten.