Na het protesteren tegen de stikstofmaatregelen, moeten de boeren weer terug naar de boerderij. Daar gaat de zorg voor hun vee, gewassen en natuurlijk hun gezin weer verder. Gerrit Hartgers en zijn zoon Gerben geven een kleine inkijk in hun leven en vertellen hoe ze de protesten beleven.

De wapperende vlag boven de stallen van de familie Hartgers. Foto: auteur