Het niveau van basisscholieren wordt steeds lager als ze middelbare scholen betreden. Het heeft alles te maken met het lerarentekort, volgens de voortgezet onderwijsraad en haar leden. 

‘Het is een schrijnende situatie’, zegt Linda Zeegers, woordvoerder van de VO-raad, naar aanleiding van het nieuws dat vanochtend naar buiten is gebracht door haar voorzitter. ‘Het was weer even schrikken maar toch is het niet verbazingwekkend. Als organisatie zijn we hier al jaren mee bezig en zagen we dit al aan komen. Je zou het nu wel crisis kunnen noemen.’ Volgens Zeegers wijzen de scholen die onder de VO-raad vallen vooral op het lerarentekort.

Met name in de grote steden is het niveauverschil duidelijker geworden. Zeegers: ‘In de achterstandswijken van de grote steden is er een groter lerarentekort en daar is ook de leesvaardigheid afgenomen. Het is daar ook moeilijker om nieuwe leraren te vinden en ook om leraren vast te houden.’

‘Als de situatie zich doorzet, gaat het de maatschappij schaden en natuurlijk ook de leerlingen. We hebben ook contact met andere onderwijsorganisaties om dit op te lossen. Maar dat is natuurlijk niet opgelost van de ene op de andere dag.’

In onderstaande diagrammen is de genoemde daling van de leraren in het basisonderwijs te zien. Ook het aantal afgenomen studenten op de PABO is zichtbaar.

Bronnen: onderwijsincijfers.nl en onderwijsinspectie.nl

Lees ook: ‘School taught us nothing about the Troubles’