Door Thomas Worms en Tom van Rooijen

Natuurbeheer. Geen gemakkelijke zaak. De een wil de natuur op z’n beloop laten, de ander wil juist ingrijpen. De een is voor jagen, de ander tegen. Dieren in Nederland merken de consequenties van het natuurbeleid, maar hebben er zelf niets over te zeggen. Veel dieren in Nederland hebben de status beschermd. Maar wat is die status eigenlijk waard?

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights is fel tegen de jacht. Jessica Smit is woordvoerster en campagneleider van de actie ‘Ban de Jacht’ bij Animal Rights. Volgens haar zijn de regels rondom de jacht op dit moment niet genoeg om de dieren echt te beschermen. Ook is de huidige wet, de Wet Natuurbescherming, nog te onvolledig. “Beschermde dieren is een beetje een ruim begrip. In principe is het zo dat alle inheemse dieren die in de natuur van Nederland en Europa voorkomen beschermd zijn bij Europese richtlijnen. Dat is al heel mooi.”
De wet is sinds 2017 van kracht, toen drie oude wetten werden samengevoegd in één. “Het is een wet die natuurgebieden en dieren beschermt, maar tegelijkertijd ook de jacht mogelijk maakt en dat zouden we graag zien verdwijnen.” Ook het jachtseizoen, dat nu voor vijf diersoorten in Nederland bestaat, moet volgens de organisatie verdwijnen. “In het jachtseizoen mag zonder nut of noodzaak op vijf diersoorten gejaagd worden. Dat is eigenlijk alleen maar voor het plezier van de jager. We willen sowieso dat dat verdwijnt.”

Verschil in jachtvormen

Bij het jagen is er een verschil tussen plezierjacht en jachtbeheer. Bij dat laatste gaat het vooral om het beschermen van planten, het waarborgen van de veiligheid van mensen en het op peil houden van de populaties van diersoorten. Vaak als de populaties te groot worden, wordt het overschot afgeschoten. “Wij willen dat er dan naar andere oplossingen worden gezocht. Wij vinden dat er veel te gemakkelijk voor het geweer wordt gekozen, terwijl er misschien ook andere mogelijkheden zijn om schades of populaties te beperken.” Verder heeft het jagen volgens de organisatie een averechts effect. “Wat je ziet is dat de jacht ervoor zorgt dat dieren meer jongen gaan krijgen. De jacht wordt dus door de natuur weer gecompenseerd.”
Er zijn twee voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een ontheffing te krijgen voor het afschieten van dieren. De eerste voorwaarde is dat de populatie niet in gevaar mag komen. De tweede is dat er geen alternatieven mogelijk zijn. “Wij vinden dat er veel te gemakkelijk wordt gezegd dat er geen andere bevredigende oplossingen zijn, terwijl die er volgens ons vaak wel zijn. We vinden dat de provincies veel te makkelijk toestemming geven tot afschot en dat er veel te weinig naar alternatieven wordt gekeken.”

Talloze dieren in Nederland zijn beschermd, maar een aantal dieren valt in het bijzonder op.

Marco van der Wel is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Van der Wel is fel tegen het jagen, ook als dit als doelstelling heeft populaties op peil te houden. Vivian Maas werk voor Brabants Landschap. Een organisatie die veel natuurgebieden in Noord-Brabant beheert. Maas werkt als medewerker beheerplannen en monitoring. Zij vindt dat jagen onder bepaalde voorwaarden noodzakelijk is, juist ter bescherming van de natuur.


Natuurbeheer from De Nieuwsredactie on Vimeo.

Chefkok Jules* werkt voor een chic restaurant in Noord-Brabant. In zijn keuken wordt veel met wild gewerkt. Waarom heeft Jules gekozen wild te serveren? En wat zijn de afspraken die hij heeft met de jagers?

Dit is een gefingeerde naam omdat Jules er de voorkeur aan geeft anoniem te blijven. Echte naam is bij de redactie bekend.