Er wordt in deze hectische coronatijd meer van ziekenhuizen gevraagd dan ooit. Ze verplaatsen personeel van afdeling om op die manier zo goed mogelijk van de medische staf gebruik te maken. Ook als het op benodigdheden aankomt, is het spannend. “We hebben momenteel voldoende beschermingsmateriaal, maar de voorraad is krap”, aldus Wim Pleunis, woordvoerder van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg.

Nu Nederland midden in een coronacrisis zit, moeten ziekenhuizen op een andere manier opereren. Patiënten krijgen zorg via de zogenoemde crisisstructuur. “Dit betekent dat we de medewerkers zo veel mogelijk inzetten op de plekken waar dat het hardst nodig is”, aldus Pleunis. “Dat gaat allemaal in goed overleg met elkaar, waarbij de medewerkers zich heel professioneel opstellen.”

Wat de benodigdheden betreft zit het volgens meneer Pleunis voor nu nog wel goed, maar het einde van de voorraad is in zicht. Ziekenhuizen krijgen veel materiaal aangeboden van goedwillende ondernemingen. “Als het materiaal aan veiligheids- en andere eisen voldoet, nemen we het graag in ontvangst. De ontvangst en distributie van materialen wordt voor een groot deel ook regionaal en landelijk geregeld.”

“We hebben bijna dagelijks andere spullen. Het meeste is geen fijn materiaal.”

– Anonieme medewerkster ziekenhuis


Andere kant van het verhaal

Ook in andere ziekenhuizen zijn de coronamaatregelen voelbaar. Zo vertelt een anonieme medewerkster van het Jeroen Bosch ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch: “We hebben bijna dagelijks andere spullen. Ik denk dat ze bij ons alles aannemen waar ze aan kunnen komen. Het meeste is geen fijn materiaal. Maar we kunnen er natuurlijk wel vanuit gaan dat alles is goedgekeurd”, vertelt ze. “Wat beademingsapparatuur betreft, is er ook een groot tekort bij ons. Er zijn al erg veel patiënten overgeplaatst naar andere ziekenhuizen omdat er veel te weinig plek is bij ons aan de benodigde apparatuur. We zijn blij dat er in andere ziekenhuizen nog wel plek is, maar het is natuurlijk bekend dat beademingsapparatuur schaars is.”

Het risico op het Coronavirus is voor zorgpersoneel erg hoog. Toch hoeft een positieve test op het virus niet te betekenen dat een medewerker uit de roulatie in het ziekenhuis wordt gehaald. “Sinds kort is er dagelijks een aantal tests beschikbaar voor personeel met (milde) klachten. Hieruit zijn ook al enkele collega’s gekomen die positief zijn, maar milde klachten hadden. Zij hebben gewoon doorgewerkt de afgelopen weken.”