Diep in de jungle van het Amazonegebied leven verschillende stammen, die nu worden bedreigt door een nieuw virus: het coronavirus. Een Westers griepje kan al fataal zijn voor deze inheemse stammen, laat staan wat het coronavirus zou kunnen aanrichten. Verschillende organisaties die de belangen behartigen van de inheemse bevolking in Zuid-Amerika maken zich zorgen over dit virus. COICA is een van die organisaties.

Het coronavirus slaat om zich heen en richt veel schade aan, volgens Worldometer staat het dodental wereldwijd al op 128.892. Het virus heeft inmiddels ook de inheemse bevolking diep in het Amazonewoud weten te raken, meldt SESAI de gezondheidsdienst voor de inheemse bevolking in Brazilië. SESAI maakte vorige week bekend dat er al verschillende leden van stammen besmet zijn geraakt met het virus.

Gevaar van buitenaf

Veel stammen lijken op de hoogte van de ernst van het virus, volgens Liliana Jauregi Bordones, expert milieurechtvaardigheid. “Het grootste probleem is dat de informatie niet verkrijgbaar is in hun eigen taal.” Liliana heeft contact met verschillende stammen en vertelt dat het moeilijk is in te schatten hoeveel inheemse groepen besmet zijn geraakt met het virus. “Veel stammen houden dat niet nauwlettend in de gaten en met sommige stammen hebben we geen of nauwelijks contact.”

De taalbarrière is niet het enige probleem waar de stammen volgens haar mee geconfronteerd worden. “Veel organisaties vanuit de overheid doen het ontzettend goed. Deze organisaties zijn op tijd begonnen met het treffen van maatregelen. Denk maar aan FENAMAD en COICA die beide opkomen voor de rechten van inheemse stammen, maar niet iedereen houdt zich even goed aan de regels. Daarnaast hebben veel groepen geen toegang tot goede zorg.” Sommige organisaties trekken hun eigen plan en dit kan een bedreiging vormen voor de inheemse bevolking. Vrijwilligers en medewerkers van deze organisaties kunnen onbewust het virus met zich meedragen en bij ontmoeting met stamleden het virus dus ook overdragen. Dit kan leiden tot de dood van inwoners uit deze afgelegen gebieden. Een van de organisaties die hun eigen plan trekt is Ethnos360. Dit is een internationale christelijke zendingsorganisatie die inheemse stammen probeert te bekeren tot het christendom.

Bedreiging

Inheemse stammen worden al jaren bedreigd door invloeden van buitenaf. Bossen worden gekapt, waardoor hun leefgebied steeds maar kleiner wordt. Via illegale houthakkers komen ze bovendien in contact met voor hun onbekende ziektes. De inheemse bevolking beschikt niet over dezelfde antistoffen als wij en dat heeft hele grote gevolgen voor de stammen, volgens Survival International.

Lees verder na afbeelding.

Isolatie

In verschillende artikelen valt te lezen dat veel inheemse stammen zich isoleren van de buitenwereld en zich terugtrekken in het bos in de hoop zo het coronavirus te vermijden. Normaal gesproken hadden ze een beetje contact met de buitenwereld, maar voorlopig proberen ze dit te vermijden. Liliana bevestigt dit nieuws. “De leidinggevenden van de stammen hebben besloten om hun groepen helemaal te isoleren van de buitenwereld. Hopelijk is dat genoeg om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.”