Foto: Maheen Fatima

Het leven van iedereen wordt beïnvloed door het coronavirus. Voor sommigen wat meer dan voor anderen. Je kunt je eenzaam of onzeker gaan voelen of meer stress ervaren, ook al had je hier vroeger nooit last van. Bij jongeren die voorheen al veel last hadden van deze klachten of andere mentale problemen, is er een grotere kans dat deze klachten verergeren. Naast het feit dat klachten toenemen, wordt een eventuele behandeling op een alternatieve manier voortgezet of wordt het zelfs tijdelijk stopgezet.

Bij MIND Korrelatie zien ze een toename in het aantal zorgvragen sinds de aankondiging van de maatregelen tegen het coronavirus. MIND Korrelatie staat altijd al klaar om mensen met psychische problemen te helpen. Zij bieden (gratis) professionele hulp aan van psychologen en maatschappelijk werkers. Tegenwoordig kun je bij MIND ook in de avonduren terecht. Met die verruiming van de openingstijden hopen zij meer mensen te kunnen helpen.

Ook de Landelijke Studenten Vakbond merkt een toename in het aantal studenten dat aanklopt met mentale problemen. Zij krijgen in toenemende mate te horen van studenten dat ze last hebben van stress en dat ze zich niet fijn voelen.

Klachten nemen toe
Thomas* (23) heeft last van burn-outachtige klachten: “Door mijn studie ben ik uitgeput geraakt. Ik heb last van angst en leg mezelf veel druk op. Nu alle openbare ruimtes gesloten zijn moet ik vanuit thuis aan mijn studie werken. Ik kan lastig ontspannen omdat ik moeite heb met studie en privé gescheiden te houden. Mijn klachten nemen daardoor weer toe.”

“Klachten als angst, onzekerheid en eenzaamheid komen in tijden als deze vaker naar boven, dat is een normaal iets” vertelt therapeut Mirjam Veltman. Voor jongeren die hier voorheen al last van hadden, wordt die beleving nu vaak heftiger, de isolatie wordt groter. Dit wordt bevestigd door pedagoog Ingeborg Dijkstra. In tegenstelling tot andere pedagogen werkt zij veel met studenten. Dijkstra: “In je eentje kom je moeilijk uit die negatieve spiraal, depressieve klachten nemen toe”.

Julia** (26) was eindelijk klaar om de laatste stap te zetten om haar depressie te boven te komen toen het coronavirus in ons land toesloeg. “Ik heb sinds kort mijn studie weer opgepakt en ik had een baantje in de horeca gevonden. Ik wil graag zelfstandiger worden, loskomen van de zorg van mijn ouders. Nu zit ik juist noodgedwongen bij mijn ouders. Ik was klaar met het thuis zitten en nu moet ik weer.”

Online behandelen of helemaal niet?
Behandelingen worden momenteel stopgezet of via beeldbellen voortgezet. Ook Veltman behandelt cliënten tegenwoordig online: “Het werk gaat door, maar het is wel minder”. Veel mensen vinden de online behandelingen niet zo prettig en zijn voorzichtiger dan wanneer zij in de praktijk komen. Dit geldt ook voor Julia. Haar behandeling vindt tegenwoordig online plaats, maar hierbij vindt ze het lastig om zich open te stellen. Thomas wordt sinds enkele maanden behandeld door een psychotherapeut. Ook zijn therapeut is overgegaan op behandeling op afstand, maar omdat Thomas liever face-to-face contact heeft, heeft hij tijdelijk zijn behandeling stopgezet.

Wanneer een behandeling eenmaal is ingezet, is het heel nadelig als deze niet wordt voortgezet.  Veltman: “Therapie is alsof je een motortje aanzet, als je de route niet voortzet blijf je op een bepaalde plek hangen.” Thomas overweegt daarom ook om de behandeling online voort te zetten.

Als tips geven Veltman als Dijkstra: zoek steun bij iemand die je vertrouwt, breng structuur aan in je leven (sta op tijd op, kleed je aan en maak een planning) en haal waar mogelijk regelmatig een frisse neus. Bij zwaardere mentale problemen zijn deze tips niet voldoende, zoek dan professionele hulp.

* Thomas wil graag alleen met voornaam genoemd worden, zijn volledige naam is bekend bij de redactie.
** Deze naam is om privacy-redenen gefingeerd. De echte naam is bekend bij de redactie.