‘Iedereen zal uiteindelijk COVID-19 krijgen’. Dat komt naar boven uit een gelekte opname van een Home Office telefoonvergadering. De memo van deze vergadering zou uitsluitend verkregen zijn door Byline Times en onthulde dat de overheid het gevecht tegen het coronavirus zou hebben opgegeven en nu op zoek is naar een methode om het virus binnen de bevolking te beheren. Is dit nu de daadwerkelijke Britse overheidsstrategie?

Carole Cadwalladr, een Britse auteur, onderzoeksjournalist en schrijfster, heeft hierover getweet op Twitter. Ze verwijst in haar tweet naar het artikel van Byline Times. Ook zij vraagt zich af of van dit zogenaamde immuniteitsplan echt sprake is. Op 7 april 2020 was er een Home Office telefoonvergadering. Kort erna zijn er  hiervan opnames gelekt. Home Office is een Britse overheidsinstelling die een fundamentele rol speelt in de veiligheid en economische welvaart van het Verenigd Koninkrijk.

Rupert Shute, plaatsvervangend wetenschappelijk adviseur van Home Office, zegt meerdere keren in de opnames dat iedereen uiteindelijk COVID-19 zal krijgen. Daarom ziet hij geen reden voor mensen om te stoppen met werken. Hij beweert zelfs dat mensen moeten doorwerken om de economie staande te houden.

“Op een gegeven moment zullen we er allemaal aan worden blootgesteld.” – Rupert Shute, Home Office Deputy Science Advisor

Snelheid van het virus
Shute reflecteert verder over de ‘realiteit van de situatie’ in de opnames in Byline Times: “Op een gegeven moment zullen we er allemaal aan worden blootgesteld. Volgens de huidige modellen waaraan we werken, zal 80% het krijgen – daarvan zal een groot deel niet merken dat ze het coronavirus hebben. Een ander substantieel deel zal zeer milde symptomen hebben. En een klein deel zal een zeer significante reactie hebben.”

Daarnaast zei hij dat er niet voor eeuwig voor het virus verschuild zou kunnen worden. De Britse regeringsstrategie probeert dan ook niet de verspreiding van het virus in te dammen, maar om simpelweg de snelheid ervan te vertragen.

Te vroeg voor nederlaag
Op 11 maart 2020 riep Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de World Health Organisation (WHO), de regeringen op om te blijven werken aan het stoppen van de verspreiding van het coronavirus. “Laat me duidelijk zijn: dit beschrijven als een pandemie betekent niet dat landen moeten opgeven. Het idee dat landen moeten overgaan van beheersing naar beperking, is verkeerd en gevaarlijk”, vertelde hij.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de World Health Organisation (WHO). MONUSCO Photos

Shute is ervan overtuigd dat COVID-19 een virus is dat nog voor een lange tijd zal blijven en dat de mensheid maar zal moeten leren omgaan met het virus. Desalniettemin hebben epidemiologen en deskundigen op het gebied van volksgezondheid betoogd dat het nog te vroeg is om een nederlaag toe te geven.

Verschillen tussen Engeland en Nederland
De situatie in het Verenigd Koninkrijk verschilt niet heel veel van de situatie in Nederland. Net zoals daar zit Nederland ook in een intelligente lockdown. Horeca en scholen zijn gesloten. Mensen moeten zoveel mogelijk thuisblijven. Ze mogen alleen naar buiten wanneer het echt nodig is: om boodschappen te doen, een frisse neus te halen of als je een baan hebt die niet vanuit thuis vervuld kan worden. En natuurlijk afstand houden. In Engeland is dat twee meter en in Nederland anderhalve meter.

Nederland. Gerard Stolk ( vers la Pentecôte)

Het artikel van Byline Times gaat nog door over het ‘immuniteitsbeleid voor zombiekuddes’. Het ziet ernaar uit dat Nafeez Ahmed, Britse onderzoeksjournalist en de schrijver van het artikel, echt op onderzoek uit is geweest en verschillende kanten van het verhaal heeft proberen te laten zien. Op basis hiervan kan er gezegd worden dat het artikel betrouwbaar is en dat er dus daadwerkelijk memo’s van een Home Office vergadering gelekt zijn.

De BBC heeft een artikel geschreven over het personeel van Her Majesty’s Passport Office, een afdeling van het Home Office. Het personeel is gevraagd om terug te komen naar hun werk. De werknemers vinden dit een risico. Vervolgens werden zij op 7 april door een Home Office wetenschappelijke adviseur verteld dat 80% van de mensen het coronavirus uiteindelijk toch zullen krijgen en dat ze daarom gewoon door kunnen werken. De Home Office wetenschappelijke adviseur niemand minder zijnde dan Rupert Shute.

Verder kwam ook in dit artikel naar voren dat de prioriteit van de overheid nu is om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Tevens vermeldt BBC in het artikel dat ze de uitspraken van Shute volgens het transcript hebben overgenomen. Maar nergens in het artikel werd dit transcript als een lek beschreven. Het is wel mogelijk dat dit het lek is geweest.

BBC en Byline Times gebruiken allebei dezelfde uitspraak van Shute. Het verschil bij hen is dat Byline Times het nog heeft over een lek van de Home Office vergadering, wat nergens terugkomt in het artikel van de BBC. En geen enkele andere media schrijven over het lek of over Shute’s uitspraken. Normalerwijs zou dit de voorpagina van alle kranten halen. Waarom is dit hier niet gebeurd?

Byline Times
Om dit na te gaan, is er eerst gekeken naar wat Byline Times is en wie erachter zitten. Zo blijkt dat Byline Times gerund wordt door een klein toegewijd team dat een platform biedt voor freelancejournalisten, die gepassioneerd zijn over het oppakken van kwesties die anderen niet behandelen. Byline Times’ intentie is dan ook niet om verslag te doen van het dagelijkse nieuws, maar om de focus te houden op zaken die de kranten niet vertellen.

Dit zou een verklaring kunnen zijn waarom er nergens anders iets te vinden is over de gelekte opnames. Zelfs na deze ontdekking blijft het best verdacht waarom de andere media er niks over hebben gezegd. Daarom is er nog contact opgenomen met Byline Times met de vraag hoe zij aan deze informatie gekomen zijn.

“Onze bron voor het telefoongesprek was bonafide en de inhoud werd bevestigd door zowel het Home Office als de BBC.” -Peter Jukes, Executive Editor Byline Times

Bevestigingen
Peter Jukes, uitvoerend redacteur van Byline Times, kwam met het volgende: “Onze bron voor het telefoongesprek was bonafide en de waarheidsgetrouwheid van de inhoud werd bevestigd door zowel Home Office na een verzoek om commentaar, als de BBC die een deel van het lek afzonderlijk uitvoerde. Ik weet niet zeker of ik echt in meer details wil treden, omdat we bij dergelijke gelegenheden altijd onze bronnen beschermen.”

Daarnaast is er nog contact opgenomen met Home Office om ook van hen een bevestiging te krijgen dat er daadwerkelijk een lek is geweest. Dominika Piasecka, persvoorlichter van Home Office, heeft bevestigd dat de telefonische vergadering heeft plaatsgevonden op 7 april, maar niks over het lek. Een woordvoerder van het Home Office heeft een paar uitspraken hierover gedaan.

Ten eerste werd aangegeven dat Her Majesty’s Passport Office, een afdeling van het Home Office, zich volledig aan het volksgezondheidsadvies houdt en sociale afstandsmaatregelen neemt ter bescherming van zowel haar personeel als klanten.

Ten tweede werd tijdens de bijeenkomst (van 7 april) duidelijk gemaakt dat de prioriteit van de regering is om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en dat iedereen een rol moet spelen om de National Health Service (NHS), het openbare gezondheidszorgstelsel van het Verenigd Koninkrijk, te beschermen en levens te redden.

Over de bewuste uitspraak die in dit artikel gecheckt wordt, heeft Home Office niets concreet bevestigd of uitgelegd. Wel wordt hetzelfde gezegd in het artikel van de BBC.

De BBC had het al in hun artikel over een transcript. Om erachter te komen of dit zogenaamde transcript het lek is, is er nog contact opgenomen met BBC. Tom Symonds, binnenlandse zaken correspondent van de BBC, heeft hier een reactie op gegeven.

Symonds: “Ik heb twee transcripties van telefoongesprekken gezien. De opmerkingen van meneer Shute verschijnen in de eerste. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de juistheid van de door ons gerapporteerde verklaringen uit het transcript niet in twijfel getrokken. Ik beschreef het transcript niet als een ‘lek’. Ik kan niet meer zeggen omdat ik bronnen moet beschermen, maar ik heb geen bewijs dat de persoon die mij de transcripties heeft gestuurd niet het recht had om ze te verzenden. Echter denk ik niet dat het een lek was of niet relevant is in dit geval.”

Er zou dus geen sprake zijn van een lek. Op de vraag hoe Byline Times dan aan het ‘lek’ zou zijn gekomen, is geen antwoord gegeven.

Conclusie
Volgens Byline Times hebben Home Office en BBC de inhoud van het artikel – het feit dat er opnames van de Home Office vergadering gelekt zijn – bevestigd aan Byline Times. Er is een poging gedaan om nog een bevestiging te krijgen van Home Office en de BBC zelf. Volgens Home Office heeft de vergadering wel plaatsgevonden. Maar ze hebben het lek niet bevestigd. Er is nog een keer geprobeerd om alsnog de bevestiging van het lek te krijgen van Home Office. Een reactie hierop blijft uit.

Daarbij heeft de BBC bevestigd dat Shute zijn uitspraken wel degelijk in de Home Office vergadering heeft gedaan. Alleen is er geen lek geweest. Dat kan verklaren waarom er nergens iets over te vinden is: omdat het niet gebeurd is.

Als alle variabelen bij elkaar worden opgeteld, kan er gezegd worden dat de claim dat Shute in de vergadering gezegd heeft dat vrijwel iedereen COVID-19 zal krijgen waar is. En dat de overheid het gevecht heeft ‘opgegeven’ is te hard uitgedrukt. Ze hebben het niet opgegeven, maar proberen een manier te vinden om ervoor te zorgen dat mensen met het virus om kunnen gaan.

Maar de claim dat er een lek is, is heel onwaarschijnlijk, kijkend naar de reacties van Home Office en de BBC. Het blijft dan ook heel vreemd dat Bylines erover schrijft terwijl het niet gebeurd zou zijn. Dit deel van de claim blijft vooralsnog onduidelijk.