Tijdens de persconferentie van premier Rutte op 21 april was er een boodschap heel helder: De scholen gaan langzaam weer open en het onderwijs start mondjesmaat weer op. Maar hoe bereiden scholen zich voor op een nieuw begin?

Het globale doel van de nieuwe regeling is dat, vanaf 11 mei, alle leerlingen de helft van de tijd fysiek les krijgen. Hoe gaan de scholen die na de meivakantie weer opengaan dat voor elkaar krijgen?

Advies PO-raad

De PO-raad, de sectororganisatie voor primair onderwijs, raadt aan om tussen docent en leerling nog steeds zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden. Voor de leerlingen op de lagere school is dat geen verplichting. Ook geeft de PO-raad aan zoveel mogelijk klassen van elkaar gescheiden te houden en ouders buiten de schoolmuren en het schoolplein te houden. Dit om de kansen op eventuele verspreiding zo klein mogelijk te houden.

Als laatste adviseert de PO-raad om grondig schoon te maken en looproutes te introduceren, zodat niet iedereen op dezelfde plekken komt. Docenten wordt aangeraden om hun lunch in het lokaal op te eten en om meteen naar huis te gaan na lestijd.

Les via online filmpjes

De regering wil voor het begin van de zomervakantie de basisscholen weer volledig draaiende hebben. Na de meivakantie zijn veel basisscholen langzaam opgestart, zo ook OBS De Springplank in Sint-Oedenrode. Leerkracht Esther de Jong: ‘’Ik ben heel erg blij dat wij weer fysiek les mogen geven. Eerst gaf ik de kleuters les door filmpjes op te nemen die zij dan terug konden kijken, want met een kleuterklas in een skypecall zitten gaat precies zoals je het voorstelt. De bovenbouw kreeg wel online groepslessen.’’

‘’Kinderen gaan op veel manieren merken dat er dingen gaan veranderen op school. Zo mogen de ouders niet meer mee naar binnen, maar ook niet meer het schoolplein op. Iets wat eerst wel altijd mocht. Verder krijgt iedere klas een andere ingang en looproute om naar het lokaal te lopen en zijn de roosters en pauzes anders dan normaal. Dit om iedereen verspreid pauze te laten houden’’, aldus de Jong.

Wat zijn de gevolgen voor het MBO en het HBO?

Als alles goed gaat mogen basisscholen weer open, gevolgd door het voortgezet onderwijs. Maar het Outbreak Management Team, kortweg OMT, geeft het advies dat de MBO’s, HBO’s en universiteiten waarschijnlijk dicht moeten blijven tot minimaal deze zomer. Als er een kans bestaat dat deze scholen wel weer opengaan, moeten ook zij vanzelfsprekend voldoen aan de anderhalvemeter-regeling. Maar hoe dit er in de toekomst uit gaat zien, weet nog niemand.