Daar ligt hij dan op je deurmat: De Andere Krant. Op de website van dit pro-Russische medium staat een opmerkelijk statement. De krant beweert dat geen enkel ander Europees land een even negatief beeld heeft van Rusland als Nederland. Nederland zou een uitzonderingspositie innemen in Europa wat dat betreft.  Dit statement wordt ondersteund door data van Pew Research Centre, een onafhankelijk en non-profit onderzoekcentrum in Amerika. De vraag is nu: klopt dit statement wel?

De Andere Krant is voor velen misschien nog een onbekend medium en vereist daarom wat uitleg.  Stichting KnowledgeMatters beschrijft zichzelf als een educatie-initiatief voor volwassenen dat opereert vanuit Amsterdam en is de uitgever van De Andere Krant. De organisatie is in 2018 begonnen met het maken en verspreiden van De Andere Krant. Volgens hun website proberen ze het publieke debat te verbreden door de andere kant van het nieuws te belichten. De organisatie vindt veel media niet kritisch genoeg valt te lezen op de website van het medium.

Nederland zou een negatiever beeld hebben van Rusland en Poetin dan de rest van Europa, volgens de website van De Andere Krant. De krant schrijft ook dat het gevaarlijk zou kunnen zijn om Rusland te beschouwen als onze vijand en vraagt zich af of we moeten vrezen voor een kernoorlog. Deze vragen en beweringen lijken allemaal gebaseerd te zijn op één onderzoek en gesproken bronnen. Het door de krant aangehaalde onderzoek is afkomstig van het Pew Research Centre en heeft betrekking op het imago van Poetin en Rusland.

Het onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op een enquête en het onderzoekscentrum is zoals eerder genoemd een onpartijdige en onafhankelijke non-profit organisatie. Het centrum is heel transparant en laat ook zien op welke manier ze te werk gaan. Verder wordt in het onderzoek duidelijk aangegeven welke vragen zijn gesteld, dat hun informatie gebaseerd is op een enquête en op welke manier mensen daarop reageerden. Het onderzoek blijkt betrouwbaar te zijn.

Negatief beeld van Rusland

Volgens het onderzoek heeft Nederland inderdaad een negatief beeld van Rusland. Negenenzeventig procent van de Nederlandse bevolking geeft aan een negatief beeld te hebben van Rusland, terwijl vijftien procent een positief beeld zegt te hebben van het land. Een even groot percentage van de bevolking in Zweden geeft aan een negatief beeld te hebben van Rusland, dus negenenzeventig procent van de bevolking, terwijl het percentage met een positieve blik in dat land iets hoger ligt dan in Nederland. Dat laat onderstaande grafiek zien.

Nederland en Zweden verschillen in dit opzicht dus niet veel van elkaar. Slechts vier van de vijfentwintig landen geven aan dat zij een positief beeld hebben van onze grote oosterbuur. Als je kijkt naar de grafiek zie je ook dat tussen de zestig en zeventig procent van de bevolking aangeeft een negatief beeld te hebben van Rusland. Er is dus geen sprake van een “uitzonderingspositie” op dit vlak.

Vertrouwen in Poetin

In het onderzoek kijken de onderzoekers van Pew Research Centre ook naar de mate waarin een land vertrouwen heeft in Poetin. Dat vertrouwen ligt erg laag in veel landen. Eenentachtig procent van de Russische bevolking blijkt vertrouwen te hebben in hun leider, terwijl het gemiddelde van de vijfentwintig landen op zesentwintig procent ligt. Slechts veertien procent van de Nederlanders geeft aan vertrouwen te hebben in Poetin en in Polen ligt dit cijfer nog lager, zoals af te lezen valt in bovenstaande grafiek. Zelfs op dit vlak staat Nederland niet alleen.

Conclusie

Het onderzoek waarop De Andere Krant zich baseert, lijkt in iedere geval transparant en betrouwbaar te zijn, maar ze hebben de informatie niet juist weergeven. Het grootste deel van de Nederlandse bevolking geeft inderdaad aan een negatief beeld te hebben van Rusland, maar Nederland is niet het enige land waar Rusland een negatief imago heeft. Daarnaast is Nederland evenmin het land met het minste vertrouwen in Poetin, dat is namelijk Polen. De Andere Krant heeft de gegevens van het onderzoek uit hun context gehaald om die vervolgens naar zijn hand te zetten.