Scholen moeten een rem zetten op de instroom van leerlingen voor een opleiding in de richting van marketing, communicatie en evenementen. De kans op een baan in die sector is gering, stelt de mbo-adviescommissie CMMBO. Toch wil De Rooi Pannen de studie naar Breda halen.

In Tilburg biedt De Rooi Pannen al enkele jaren de opleiding Marketing & Evenementen aan. Met succes, reden om de opleiding komend schooljaar ook op de Bredase locatie aan te bieden, aan de nieuwe campus op het voormalige Seelig-terrein.

,,Er pendelen dagelijks 160 leerlingen vanuit Breda naar Tilburg om de opleiding te volgen. Wij zouden die leerlingen graag in Breda willen opleiden”, aldus Tiny Pheninckx, voorzitter College van Bestuur van De Rooi Pannen.

Grote overeenkomsten
Maar Curio biedt een soortgelijke opleiding aan. Om deze reden zijn er gesprekken geweest tussen de twee scholen maar die hebben tot niets geleid. Uiteindelijk is Curio naar de adviescommissie CMMBO gestapt. Deze commissie geeft aan dat de opleidingen grotendeels overeenkomen en dat het dus niet doelmatig is om dezelfde opleidingen in dezelfde regio aan te bieden.

Tiny Pheninckx vindt het jammer dat De Rooi Pannen de opleiding niet in Breda kan starten. Volgens hem is het niet handig om Bredase studenten heen en weer te laten reizen naar Tilburg. De Rooi Pannen hoopt om die reden de opleiding volgend jaar alsnog te starten.

“Wij zouden die 160 leerlingen die nu naar Tilburg gaan graag in Breda willen opleiden – Tiny Pheninckx, De Rooi Pannen

Of dat laatste haalbaar is, ligt volgens commissie CMMBO aan de samenwerking tussen Curio en De Rooi Pannen. De commissie vindt dat scholen er in onderling overleg aan uit moeten komen. Ook moeten beide opleidingen ervoor zorgen dat er niet meer jongeren deze opleiding gaan volgen. Zij zouden namelijk, na het afronden van de opleiding, moeilijker aan een baan komen.