De fiets is voor de meeste Hongaren al bekend, maar door het coronavirus wordt fietsen ook een goed alternatief om mee te reizen. De gemeente van Boedapest doet er van alles aan om te stad fietsvriendelijker te maken.

Door: Stella van der Burg, Gohar Hovanes en Lot Boone

Niet alleen Boedapest maar ook andere wereldsteden ondergaan een verandering qua fietsinfrastructuur. Dit vertelt Lucas Harms, directeur van Dutch Cycling Embassy, een stichting die de kennis en kunde van Nederland naar het buitenland brengt. Harms vertelt dat er wereldwijd enorme verschuivingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld in Boedapest, Berlijn, Mexico-Stad, Dublin, Bogóta en Parijs zijn extra fietspaden verschenen.

“In de steden waar het openbaar vervoer veel wordt gebruikt zie je dat de fiets een goed alternatief is. Steden willen de verspreiding van het virus via het openbaar vervoer beperken. Ook willen ze met het fietsgebruik voorkomen dat mensen massaal in de auto stappen en het verkeer vast komt te zitten”, vertelt Harms.

Loading...

Loading…

Volgens Harms is deze wereldwijde verschuiving die nu plaatsvindt echt uniek. “Een goed voorbeeld is Parijs. De gemeente had al grootschalige plannen om fietsstroken aan te leggen, maar door de coronacrisis gaat het creëren er van nu heel hard. De gemeente heeft 650 km aan tijdelijke fietsinfrastructuur aangelegd.”

Dat ook de gemeente van Boedapest actie onderneemt, wordt door veel bewoners gezien als positief. Zo is Hans Kunenborg daar één van. “Fietsen in Boedapest gaat op zich wel maar je moet je ervan bewust zijn dat niet iedereen rekening met je houdt. Ik heb als extra veiligheidsmaatregel een achteruitkijkspiegel op mijn stuur zodat ik weet wat er van achter komt.”

Tien kilometer extra fietspaden

De Hungarian Cycling Club van Boedapest kwam tijdens de coronacrisis met een snel uitvoerbaar plan met extra tijdelijke fietspaden voor de gemeente . De gemeente heeft een groot deel van dit plan uitgevoerd. In de kaart hieronder is te zien waar deze tijdelijke fietspaden zijn aangelegd.

Áron Halász, vice-president van de Hungarian Cycling Club vertelt in de video meer over hun plannen en samenwerking met de gemeente. 

Samu Balogh, de stafchef van het kantoor van de burgemeester, legt uit dat ze met de belangrijkste punten uit het plan zijn begonnen, maar keuzes moeten maken. “Voor het aanleggen van deze fietspaden moeten we autowegen versmallen. Een deel van de bevolking is het hier niet mee eens. Vandaar dat we niet alleen naar de Hungarian Cycling Club luisteren, maar ook naar de stem van de bevolking”, aldus Balogh. 

De gemeente van Boedapest ziet dat door het coronavirus mensen meer gebruik maken van de fiets en dit zorgt ook voor voordelen in de stad. “Denk aan minder verkeer, uitlaatgassen en geluid. Al deze voordelen kunnen leiden naar een beter en gezonder leven in de stad. Nu is onze taak als gemeente om deze voordelen te blijven houden en nadelen te voorkomen”, vertelt Balogh. 

Fietsverhuurders wachten nog op voordelen

Ondanks de plannen van de gemeente merken verschillende fietsverhuurders in de stad nog niet veel verschil. “De meeste mensen die bij mij een fiets huren, zijn toeristen maar die zijn er nu niet. Dus ik heb niet het idee dat extra fietspaden ervoor gaan zorgen dat het beter met zijn zaak gaat”, vertelt Bikebase Budapest.

Ook Best Bike Tours Budapest heeft dit probleem. Het bedrijf hoopt dat ze na 15 juni, als het ‘normale’ leven weer terugkeert, meer fietsen gaan verhuren.  Ze zien echter graag veranderingen in het verkeer in de stad “Onze voetpaden zijn erg breed. De gemeente kan die gerust smaller maken en er een rood fietspad van maken. In het verkeer horen auto’s, fietsers en voetgangers namelijk vrienden te zijn”, legt de medewerker van de verhuurzaak uit.

“Fietsen is een middel om een stad veel leefbaarder en schoner te maken.”

Volgens het World Resource Institute heeft fietsen vele voordelen voor zowel de korte als de langere termijn.

Fietsen kan economisch herstel ondersteunen. Doordat veel regeringen overwegen om extra fietspaden aan te leggen door middel van  infrastructuurprojecten, worden banen gecreëerd. Volgens onderzoeken van het World Resource Institute draagt dit bij aan economisch herstel na de coronacrisis.

Hiernaast zorgt fietsen ervoor dat de gezondheid van de bevolking erop vooruit gaat. De luchtvervuiling neemt af en mensen gaan meer bewegen. Door het aanleggen van een grotere fietsinfrastructuur in de stad, hoopt men dat er meer mensen de fiets zullen nemen. Mensen die niet in staat zijn om met de auto te gaan, kunnen namelijk met de fiets op een toegankelijke manier reizen. De extra fietspaden dragen niet alleen bij aan een toegankelijker vervoermiddel, maar ook aan een snellere mogelijkheid om afstanden te overbruggen.

Volgens Harms is fietsen een middel om een stad leefbaarder en schoner te maken. Mensen worden gezonder door meer beweging en er is een minder slechte luchtkwaliteit die de gezondheid van mens en milieu ten goede komt.

Ondanks de vele voordelen moet het fietsgebruik bij de inwoners van Boedapest nog veranderen. Daarbij speelt communicatie een belangrijke rol. “We zorgen voor goede reclames via social media en vertellen de mensen dat fietsen een heel goed alternatief is om te reizen. Daarbij is het ook belangrijk om uit te leggen hoe ze de fiets moeten gebruiken in de stad. Denk aan de regels in het verkeer”, vertelt Balogh.

Blijvende verandering?

Een belangrijke manier om een fietscultuur in beweging te zetten, is volgens Harms om te faciliteren in goede fietspaden, fietsen en zorgen voor de verkeersveiligheid. “Nu zie je dat er op sommige plekken tijdelijke fietspaden worden aangelegd die houtje touwtje in elkaar zijn gezet, dan stappen mensen minder snel op de fiets. Het is echt belangrijk om in de toekomst de fietspaden veilig te maken. Als het niet veilig is gaan mensen niet fietsen.”

Harms hoopt dat steden dit inzien en de coronacrisis aangrijpen om die verandering te laten plaatsvinden. Harms: “Parijs is al heel goed bezig. Eerst zag Parijs fietsen altijd als een linkse hobby en er was veel tegenstand. Maar nu is er een heel breed draagvlak voor fietsgebruik.” 

Dit draagvlak komt er nu ook op in Boedapest. De gemeente bekijkt in september of de tijdelijke fietspaden een succes zijn onder de inwoners. Dan bepalen ze of de fietspaden permanent blijven in de stad en worden er eventueel meer paden toegevoegd. 

Takács Dorina, een inwoner van Budapest vertelt dat er ook een keerzijde aan het fietsen zit. “Het is zeker fijner om nu de fiets te nemen, maar het is tegelijkertijd ook veel gevaarlijker. Er rijden sinds de coronacrisis erg veel auto’s op de wegen en ze houden niet genoeg rekening met de fietsers. Dit maakt het fietsen te gevaarlijk.’ Kunenborg is het hier mee eens en voegt toe: “Hongaren nemen het niet zo nauw met de regels. Dus de paden zijn er wel maar je moet je echt bewust zijn van de mentaliteit in het verkeer.”

Dit vinden de inwoners van Boedapest

Zestien inwoners van Boedapest hebben deze enquête ingevuld. Daarbij zijn de uitkomsten niet representatief, maar komen er wel meningen van de mensen naar voren die een goed beeld geven van de situatie in Boedapest.

Loading...

Loading…