Franse imkers vergrijzen, waardoor het aantal bijenhouders afneemt. Tom Verhoeven, oprichter van het forum ‘Bijen in Frankrijk, verwijst naar een artikel uit 2013 van Le Monde waarin wordt beweerd dat er steeds minder imkers zijn in Frankrijk. Dit zou het gevolg zijn van het feit dat vooral de oudere generatie zich bezighoudt met deze insecten .

Door Ananda Cobussen en Marie Frenay

In Frankrijk stoppen volgens Le Monde meer dan 4500 imkers per jaar met het houden van bijen en is er tussen 2004 en 2010 een daling te zien van veertig procent. In deze groep zitten zowel amateuristische imkers die slechts enkele kassen hebben, als professionele imkers die meer dan driehonderd kassen onderhouden.

Het precieze aantal bijenhouders van 2013 en een aantal jaren daarvoor is niet bekend. Dit geldt ook voor de jaren 2011 en 2012. Wel is er volgens het rapport van ADA France te zien dat het aantal imkers in 2010 is gehalveerd in vergelijking tot 1994. Het gaat dus om een groot aantal imkers.

Uit de cijfers die wel bekend zijn kun je opmaken dat er tussen 2004 en 2010 het aantal imkers is gedaald met iets meer dan negenenveertig procent.Er is dus inderdaad een daling te zien tussen 2004 en 2010, maar het gaat dus niet om een daling van veertig procent. Daarnaast is het niet duidelijk waar de beweringen van Le Monde op zijn gebaseerd.

Vergrijzing:

Het afgenomen aantal imkers blijkt dus niet voortgekomen uit vergrijzing, Maar wat is dan het probleem? Het zou kunnen liggen aan een slechte voorjaarsoogst. Bijen hebben in 2013 weinig honing geproduceerd, hierdoor hadden imkers hogere economische lasten.