Nederlanders leven nog steeds niet milieuvriendelijk, blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Milieuorganisatie Urgenda vindt dat het volledig anders moet en pakt dit op hun eigen manier aan. “We gaan ons extra inzetten voor de verduurzaming van Nederland”, vertelt Henriette Delissen, hoofd Communicatie bij Urgenda.

Milieuorganisatie Urgenda is bezig met de verduurzaming van Nederland. Ze pakken dit probleem daarom groot aan. “We doen dat onder andere door het stimuleren van grote projecten, zoals ons initiatief ‘Thuisbaas’ wat huizen energieneutraal maakt voor 35.000 euro”, zegt Delissen. “Wij proberen altijd samenwerkingen aan te gaan met grote bedrijven om zo het maximale publiek te bereiken. Ik denk dat dit ons uniek maakt, omdat andere organisaties het houden bij een kleinschalig project.”

De overheid heeft de afgelopen jaren pogingen gedaan om Nederlanders tot milieuvriendelijker gedrag te bewegen. Dit deden ze bijvoorbeeld door het sluiten van milieuakkoorden met bedrijven. Door middel van deze overeenkomsten probeerden ze een duurzame leefomgeving te realiseren. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving leverden deze pogingen niets op. Delissen: “De overheid had de urgentie van het klimaatprobleem als uitgangspunt moeten nemen.” Zij komt met een alternatief om mensen toch voldoende te informeren. “Een makkelijke oplossing als een wekelijks klimaatjournaal zal burgers al bewuster kunnen maken van de noodzakelijkheid van het probleem.”

Hoopvol vooruitzicht

“De generatie van nu begint steeds meer de urgentie van het probleem in te zien. Als mensen het belang van het probleem aan elkaar blijven doorgeven heb ik er vertrouwen in dat het aantal milieubewuste mensen zal toenemen”, vertelt Delissen. Ondanks deze voorspelling is Urgenda nog niet van plan gas terug te nemen. “Zolang dit soort cijfers de realiteit zijn, weerhoudt het ons er zeker niet van om ons extra in te zetten voor een milieuvriendelijk leven.”