Nederlandse moslimjongeren hebben deze week een informatiecampagne over de islam in Nederland gelanceerd. De jongeren wilden met deze campagne een duidelijk beeld van de islam creëren wat los staat van extremisme. Sahar Noor onderzoekt diversiteitsthema’s en vertelt over het stereotype beeld dat in Nederland heerst omtrent de islam en moslimjongeren. En hoe denken de Nederlandse jongeren op straat over de moslimjeugd in Nederland?