Natuurgebieden lijden onder de toenemende hoeveelheid zwerfafval. De afgelopen 20 jaar trekken steeds meer recreanten richting de Nederlandse natuurgebieden. Het coronavirus heeft er toe geleid dat de natuurgebieden nu nóg meer publiek trekken, deze toename heeft een vernietigend effect op de natuur. 

Door de coronacrisis is het de afgelopen maanden een stuk drukker in natuurgebieden. Dit zorgt voor vervuiling van de landschappen. Dit blijkt uit een onderzoek van het tv-programma De Monitor, die 158 boswachters en groene boa’s om hun mening hebben gevraagd.  

De afgelopen maanden is de recreatiedruk door mensen verhoogd. Dit komt omdat er door de coronacrisis veel activiteiten deels of helemaal zijn weggevallen. Mensen gaan op zoek naar ander vermaak. Veel van deze mensen trekken dan richting de natuurgebieden. De toenemende drukte op natuurgebieden baart de zorgen bij natuurbeheerders. Mensen veroorzaken veel schade en geluidsoverlast; “Het is zo druk geworden dat de natuur eronder lijdt”, zegt Erik de Jong, boswachter Brabants landschap. Volgens de Monitor ervaart 73 procent van de ondervraagde boswachters en groene boa’s een negatief effect op de natuur door de toenemende drukte. 

Zwerfafval

Niet alleen geluidsoverlast en schade spelen een rol. Het grootste probleem is dat veel bezoekers hun afval achterlaten in de natuur. Dat is ook terug te zien aan de gegevens van Staatsbosbeheer. “Er gaan veel dieren dood door het achtergelaten afval, het kan zo niet langer door” laat Imke Boerma weten, woordvoerder van Staatsbosbeheer Veluwe. Er wordt niet alleen plastic afval gevonden, maar ook chemisch afval. “Het chemische afval heeft ernstige gevolgen op de natuur. Het zorgt voor bodemverontreiniging wat gevaarlijk is voor alle soorten dieren” zegt Imke met een serieuze toon in zijn stem.

“Laatst kwam ik een gestikte otter tegen met het plastic van een sixpack op zijn nek”

“Het zwerfafval loopt niet vanzelf naar de prullenbak” zegt Imke. Er is een grote belangstelling van vrijwilligers om te helpen met opruimen in de Veluwe. Niet alleen vrijwilligers helpen met opruimen, ook mountainbike, paardrijd en hardloop-verenigingen helpen mee. Het zwerfafval opruimen is ook vaak dweilen met de kraan open. Daarom zijn er ook in veel natuurgebieden groene boa’s actief die boetes uitdelen aan mensen die rotzooi maken en het vervolgens ook laten liggen. Via de media proberen natuurgebieden aandacht te krijgen om te laten zien welke schade afval aanricht in de natuur. “Via de media proberen we mensen ervan bewust te maken dat ze hun afval opruimen” zegt boswachter Erik de Jong.

Er is geen specifieke doelgroep die verantwoordelijk is voor het zwerfafval in de natuurgebieden. Wel merkt Imke dat er in de parken rondom het natuurgebied veel jongeren zitten die rotzooi achterlaten, vooral na een zomerse dag. Thomas, een student die ook graag met zijn vrienden in het park zit, “Wij als groep laten ook wel eens troep achter, maar ik ben me er niet van bewust dat het z’n groot probleem is”.   

Ondanks de coronatijd proberen alle groenliefhebbers mensen er op te attenderen om de natuur schoon te houden. Dit is beter voor iedereen, mens én dier.

“We moeten er samen voor zorgen dat het schoon blijft”

Gooi je wel eens afval in de natuur?