Het is alweer een tijdje aan de gang: men kan weer naar de wallen om aan zijn trekjes te komen. Ook voor gehandicapten is het weer mogelijk seksuele diensten te verkrijgen. Niet alleen zij worden hier enthousiast van, ook de medewerkers zijn blij dat ze er weer tegenaan kunnen. De nodige verliezen zijn namelijk gemaakt…

Ondanks de beperkte overheidssteun in de vorm van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en een Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) heeft FleksZorg, een bedrijf dat naast complementaire zorg ook seks verleent door heel Nederland, wel 30.000 euro verlies gedraaid door Corona. RVO zorgt voor een schadetegemoetkoming, waar een NOW een tegemoetkoming is van loonkosten. ”We hebben een forse verliespost door de lockdown”, vertelt Loet Berkelmans, woordvoerder van FleksZorg.

Hoewel er raakvlakken zijn tussen deze verzorgers en sekswerkers, mochten de sekswerkers pas vanaf 1 juli aan de slag. Flekszorg mocht al op 1 juni van start. Volgens Berkelmans komt dit omdat ondanks de raakvlakken, het andere beroepsgroepen zijn.

Yvonne de Weiss heeft een eigen prostitutiezaak en verleent de diensten van haar bedrijf ook aan gehandicapten. Bij haar zijn na de coronacrisis veel minder gehandicapten langsgekomen. “Toch heeft het geen grote economische gevolgen voor mij, omdat dit niet mijn grootste doelgroep is. Sinds ik weer open mag heb ik zeker vijfhonderd klanten per maand meer dan normaal”, vertelt zij. “Wel vind ik het belangrijk dat het weer kan en blijft gebeuren. Deze mensen krijgen namelijk dingen zoals een rolstoel betaald, overal is geld voor maar niet voor het geslachtsdeel.”

In deze tijd moeten we de kwetsbare groepen in onze samenleving beschermen. Daarom is er door FleksZorg met andere partijen samen het protocol infectiepreventie Covid-19 opgesteld. Hierin staan regels zoals: goede ventilatie van de kamer voor en na de afspraak, na het douchen en handen wassen van de cliënt kan er toenadering binnen anderhalve meter plaatsvinden. Omdat het allemaal wat langer duurt op deze manier, mag de afspraak een kwartier langer duren en hoeft de klant dat kwartier niet te betalen. Met deze maatregelen hopen ze besmettingen tegen te gaan en zo niemand in gevaar te brengen.