Door de coronacrisis is er een groot tekort aan stageplekken voor mbo-leerlingen. Minister van Onderwijs en MKB-Nederland, een organisatie voor ondernemers, vragen daarom aan bedrijven: denk creatief na en help mbo-leerlingen aan een stage.

Er is een tekort van ongeveer 21.000 stageplekken in het mbo. Dit onder meer in zorg, ICT, bouw en techniek. Scholieren zonder stageplaats kunnen studievertraging oplopen. ‘’Wij proberen nu zoveel mogelijk te netwerken en te zorgen dat er nieuwe stageplekken beschikbaar komen, zodat de scholieren toch hun stage kunnen lopen,’’ zegt Bennie Krol, Woordvoerder van het Summa College. Ook is de MBO-raad is nu aan het kijken of scholieren op een alternatieve manier stage kunnen lopen, zoals duostages , waarin er twee stagiaires naar een stageplaats gaan en stages binnen school.

Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt volgend jaar een economische groei van 3,5%. ‘’Een economische groei is heel leuk hoor, maar je moet ook mensen hebben die dat werk kunnen doen,’’ aldus Marije Hulsbosch- Sizoo, woordvoerder van de mbo-raad.

‘’Stage lopen is belangrijk want we leiden scholieren op voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Het is een ramp voor studenten, bedrijven en ook voor de werkgelegenheid in Nederland,’’ zegt Marije Hulsbosch-Sizoo.

Bron: De Nieuwe Draai