Naar aanleiding van ons eerdere bericht heeft Malmberg besloten de lesstof over 9/11 uit te breiden. ”In oktober gaan we, samen met verschillende geschiedenisdocenten uit Nederland, zitten en bespreken we wat we kunnen aanpassen, 9/11 komt dan ook voorbij”, aldus geschiedenis-eindredacteur van Malmberg.

Het gaat vooral over de ‘extra’ lesstof: ”dat wil zeggen dat we extra lespakketten aan scholen aanbieden, waarvan docenten zelf kunnen kiezen of ze er les over gaan geven. Op dit moment is het ook nog geen toetsstof.”

Omdat het nooit duidelijk is geworden wat er die dag precies gebeurd is, gaat Malmberg zich meer focussen op de gevolgen van die dag: ”de oorlogen in Syrië en Irak zijn gevolgen van de aanslag op 9/11, hier willen we in de nieuwe stof verder op ingaan.”

Het is de bedoeling dat er in het volgende schooljaar de eerste 9/11 schoolmethodes in praktijk worden gebracht. Het is dan 20 jaar na de aanslag.