Op het hbo is het over het algemeen niet heel lastig om een stageplek te vinden. Dit in tegenstelling tot het mbo, waar eerder deze week bleek dat er een groot stagetekort is. Minister Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een oproep gedaan aan bedrijven om mbo-studenten stageplekken te blijven aanbieden.

Het blijkt dat er op het hbo minder moeite is om stageplaatsen te vinden. Op het mbo zou er volgens het Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een tekort zijn van 21.000 stages.
Jos Steehouder van de Verenigde Hogescholen vertelt dat het hbo daar minder problemen mee heeft. “Dat verschilt natuurlijk wel per regio en per sector, maar ik kan zeggen dat er over het algemeen geen stagetekort is op het hbo.”

Het is verder lastig om de vinger op zere plek te leggen waarom dit dan zo verschilt van het mbo. Echter heeft Steehouder wel een vermoeden. “We hebben het idee dat hbo-studenten veel meer dingen online kunnen doen met hun stage, dit is anders op het mbo. Dat heeft te maken met de aard van het werk.” Het mbo is over het algemeen wat meer praktijkgericht en is het werk meer fysiek dan op het hbo. “Door de coronatijd haken daardoor meer bedrijven af en vervallen er meer stageplaatsen.”

Tot slot wordt er volgens Steehouder op het hbo heel goed gekeken om stages op een alternatieve manier aan te bieden als stages in de knel komen te zitten. “Dit zal wellicht op het hbo makkelijker zijn omdat die toch hogere vaardigheden horen te hebben en dus ook breder inzetbaar zijn.”