10:20

Kamervoorzitter Arib opent de vergadering

Gisteren Prinsjesdag, vandaag de Algemene Politieke Beschouwingen. Het moment waarop politieke partijen hun kleur kunnen laten gelden. De oppositie zal vandaag vragen stellen over de gister gepresenteerde miljoenennota. Eerste spreker op de agenda: Geert Wilders.

10:25

Voor aanvang van het debat kaarten verschillende oppositie partijen aan, dat zij verschillende stukken die zij ontvangen hebben niet compleet zijn. Waarop Arib antwoordde dat die 5 oktober aangevuld zullen zijn. Lodewijk Asscher: “Zullen we de beschouwingen dan uitstellen tot 5 oktober?”

10:28

Eerste spreker, Geert Wilders (PVV) , dient zich aan. Geert wilders ziet zichzelf als een schoolvoorbeeld van een gediscrimineerd persoon. Wat er gebeurd is in zijn rechtszaak, vindt hij niet kunnen. De miljoenennota is nog niet ter sprake gekomen.

10:45

Gestart door Wilders, gretig op ingegaan door fractievoorzitters van D66, GL, VVD, Denk, gaat de Algemene Beschouwing over de rechtszaak van Geert Wilders over zijn “minder”-uitspraak. Geert Wilders draagt aan dat hij zich in de steek gelaten voelt, door de rest van de Tweede Kamer. Hij verdedigt zijn uitspraak.

11:00

De Algemene Politieke Beschouwingen is een debat geworden over de Nederlandse Rechtsstaat. De PVV stelt dat onze rechtsstaat niet werkt. Hier gaan de overige partijen tegenin. Wilders schetst een Nederland waarin hij zelf (en met hem vele andere burgers) in gevaar is en hij nergens naartoe kan om zijn zorgen uit te spreken of niet gehoord wordt. Volgens hem geldt dit ook voor veel anderen.

11:04 

De vele interrupties kosten een hoop tijd. Kamervoorzitter Arib stelt voor om Wilders de rest van zijn betoog voort te laten zetten.

11:20

Thierry Baudet (FvD) komt met een steuninterruptie. Hij sluit zich aan bij uitspraken van Geert Wilders over de Tweede Kamer. “Wij betuigen onze steun aan één van de oppositieleiders die ten onrechte politiek wordt vervolgd.”

11:30

Jesse Klaver (GL) interrumpeert om de vraag te stellen of Geert wilders beseft dat hij onze rechtsstaat aan het ondermijnen is. “De uitspraken over corruptie richting rechters en justitie zorgt ervoor dat mensen die op u stemmen gaan geloven dat zij het recht in eigen hand mogen nemen. Omdat er anders geen recht meer is.” Waarop Wilders reageert: “Nederland is geen rechtstaat meer, de rechtsstaat is failliet!”

11:40 

Geert Wilders kaart aan dat het slecht gaat met de economie in Nederland, hij geeft de schuld aan de premier en zijn buitenlandbeleid. Volgens Wilders vergaat het de rest van Europa een stuk beter dan Nederland. Omdat een groot gedeelte van “ons geld” zorgt voor economische verlichtingen binnen die landen. Hij vraagt Rutte of hij dit geld niet beter in Nederland kan steken.

11:45

Asscher (PVDA) interrumpeert: “Als er voorstellen komen om de fietskoeriers te beschermen dan stemt u tegen, als wij om verlichtingen voor zzp’ers vragen stemt u tegen.” Asscher doelt op uitspraken van Wilders dat hij de beste keus is om de Nederlandse burgers en werkenden te beschermen.  Vaak worden deze voorstellen afgewezen door het kabinet. Wilders reageert: “Ik wist niet eens dat fietskoeriers bestonden.”  Asscher stelt de vraag: “Waarom stemt u tegen belangen van werkende mensen in Nederland?”

11:50

Geert Wilders ontwijkt de vraag en grijpt terug naar economische maatregelen die het kabinet heeft getroffen toen Asscher mee regeerde. Deze maatregelen raakten werkend Nederland keihard.

12:00

Wilders pleit voor een hogere beloning voor de zorghelden die ons door de coronacrisis geholpen hebben. Hij stelt een structureel hoger salaris voor. “Een koopkrachtimpuls is nodig in Nederland op dit moment.” Wilders doelt op verlagen van belasting en vraagt om een huurverlichting.

12:10

In zijn afronding is Wilders bezig met aankomende verkiezingen in maart. Volgens Wilders kan hij beter regeren dan Rutte, omdat hij alles in zal zetten voor de burgers van Nederland. Hij sluit af met: “Dit is ons land.”

12:25

Azarkan (Denk) interrumpeert en verwijt Wilders er van dat hij stereotypeert: “U heeft het in uw betoog steeds over alle Marokkanen en moslims. Terwijl u donders goed weet dat het gaat om kleinere groepen extremisten.”

12:40

Na een korte schorsing dient tweede spreker Klaas Dijkhoff (VVD) zich aan. In zijn introductie wil Dijkhoff een hart onder de riem van de Nederlandse burgers steken. Hij complimenteert hen met hun optreden in tijden van coronacrisis.

12:50

Lillian Marijnisen (SP) interrumpeert Dijkhoff en stelt een vraag over beleid van de VVD ten opzichte van grote ondernemingen. Zij stelt dat het geld wat daar ingestoken wordt beter naar de werkenden in de zorg toe kan gaan, ze spreekt van een cadeau aan het bedrijfsleven. Omdat volgens haar de lastenverlichting voor diezelfde bedrijven niet aangepast worden. Hier is Dijkhoff het niet mee eens en hij komt met een uitleg waarom het geen cadeau is, volgens Dijkhoff zijn er regels verbonden aan de keuze voor naar wie geld gaat en hoeveel. Daarnaast haalt hij aan dat er ook al enorm veel geld in de zorg gestoken wordt.

13:00

Jesse Klaver sluit zich aan bij Lillian Marijnisen en gaat door waar zij gestopt is. “Driehonderd miljoen wordt er in een fonds gestopt. De precieze besluiten moeten eind dit najaar dan plaats gaan vinden. Dat kan toch niet, dat is driehonderd miljoen die we beter anders kunnen besteden op dit moment.”

13:15

Lodewijk Asscher en Azarkan sluiten zich aan bij GroenLinks en de SP, volgens hen hebben zij inderdaad de onderbouwing van de totale uitgave, 2 miljard, nog niet gezien. Al deze partijen stellen voor om ook ruimte te maken voor kleinere ondernemers, de zorg, onderwijs en zzp’ers. Anders te kijken naar lastenverlichting voor de laatstgenoemde.

13.27

50PLUS, PvdD en CDA komen met een toevoeging over het creëren van meer werkgelegenheid. Zij willen dat daar flink in geïnvesteerd wordt. Esther Ouwehand geeft Klaas Dijkhoff ook nog een compliment over zijn reflectievaardigheden. Volgens haar gaf Klaas Dijkhoff eerder in zijn betoog aan dat sommige beslissingen die genomen zijn door het kabinet verkeerd waren.

13:36

Kamervoorzitter Arib vraagt de fractievoorzitters rekening te houden met de tijd. De interrupties duren nu al een uur. “Houd het kort.”

13:42

Dijkhoff hervat zijn betoog.

13:45

Dijkhoff spreekt over zijn visie binnen de VVD. “Het is nu crisis, dus tijd voor investeringen.”

13:48

Dijkhoff stelt dat hij drie dingen beter wil maken: eerlijke handel, een sterke overheid en minder afhankelijkheid. Hij wil opkomen voor onze eigen ondernemingen. Zo zegt Dijkhoff: ” Als onze bedrijven in andere landen niet op een eerlijke manier geld mogen verdienen, mogen zij dat hier ook niet.” De sterke overheid van Dijkhoff is vooral bezig met uitvoering, oplossen van problemen die mensen voor zich zien. Ze zijn aanwezig maar niet dominant. Hij is van mening dat belonen beter werkt dan straffen. Ook wil Dijkhoff  minder afhankelijkheid van grote spelers in de wereld. Minder afhankelijk van medicijnen uit Amerika, technologie uit China. Door te investeren in kernenergie wil Dijkhoff minder afhankelijk van Rusland en het Midden-Oosten worden, waar wij nu onze energie vandaan halen. Hij vind dat Nederland zelfstandiger moet worden.

14:05

Veel partijen leggen het knelpunt van sociale huurwoningen voor aan Dijkhoff. Die aangeeft dat hij op dit punt niet alleswetend is en de Minister van Binnenlandse Zaken de antwoorden zal moeten geven.

14:12

Thierry Baudet interrumpeert en stelt een vraag over het beleid wat Dijkhoff hanteerde toen die staatssecretaris van immigratie was. Volgens Baudet zijn er toen te veel immigranten opgenomen in Nederland en is er te weinig veranderd om dit in te perken.

14:19

Baudet wil dat Dijkhoff gefaald beleid toegeeft.

14:22

Esther Ouwehand geeft Klaas Dijkhoff nog een compliment voor hoe hij de algehele politieke beschouwingen in begrijpbare taal gesproken heeft.

14:30

Esther Ouwehand roept Dijkhoff op het matje, Dijkhoff roept: “Bouwen, bouwen, bouwen” , maar volgens Ouwehand is dit helemaal niet mogelijk. Er is nog steeds een stikstof probleem, dit wordt volgens Ouwehand op de verkeerde manier aangepakt. “Er wordt te veel geld gestoken in iets dat niet werkt, je moet de grootste vervuilers aanpakken.” Volgens Ouwehand is de VVD hiervan bewust, maar kijken ze liever weg en proberen ze alles met geld op te lossen, iets wat in een bodemloze put verdwijnt.

14:42

Rob Jetten stelt een vraag over samenwerking tussen het kabinet, D66 en GL voor het verhogen van het klimaatakkoord betreft Co2 neutraliteit. Rob Jetten gelooft dat het percentage van 49%  verhoogd kan worden naar 55%.

14:50

Geert Wilders interrumpeert en valt het kabinet aan op hun steun uitgaven aan Italië, Duitsland en Frankrijk. Dijkhoff reageert hierop met het antwoord dat Nederland niet het enige land is dat die uitgaves doet.

14:57

Marijnissen stelt dat het kabinet tijdens de coronacrisis te weinig maatregelen getroffen heeft.  Dijkhoff antwoordt dat hij niet denkt dat er nog veel meer maatregelen getroffen konden worden. Daarnaast zegt hij dat je in de praktijk achter dingen komt die wel of niet werken en het beleid hierop aanpast. “Je loopt helaas altijd achter het virus aan.”

15:01

Kamervoorzitter Arib schorst de vergadering, tot 15:45

15:49

Kamervoorzitter Arib heropent de vergadering, Arib vertelt de Kamer dat de interrupties korter moeten.

15:50

Jesse klaver, de derde spreker, neemt de microfoon.

15:52

Jesse klaver begint over COVID-19 , wereldpolitiek en verbondenheid, specifiek verwijst hij naar het in de steek laten van de mensen die tot de brand in kamp Moria verbleven, “Kamp hel.” Hij vindt dat het kabinet die mensen in de  steek gelaten heeft.

15:54

Kamervoorzitter Arib onderbreekt het betoog van Klaver en merkt op dat twee leden van het kabinet nog niet aanwezig zijn. Vicepremier Wouter Koolmees (D66) gaat hen zoeken.

15:56

Wilders interrumpeert. Hij vindt het heel normaal dat die mensen in de steek worden gelaten, omdat ze zelf de branden aangestoken hebben. “Dat soort mensen wil je toch niet hier hebben.” Wilders stelt dat wanneer wij diezelfde dakloze mensen in Nederland opvangen, over niet al te lang alle kampen in de fik staan.

16:07

Klaver hervat zijn betoog, raakt verschillende knelpunten aan waaronder COVID-19. “Dit virus hebben wij nog niet onder controle.” Klaver vraagt het kabinet of ze voorbereid zijn op de maanden die nog moeten komen, gevuld met een tweede besmettingsgolf, de werkeloosheidsgolf, het tekort aan woningen , dakloze mensen en het klimaat. Klaver vraagt het kabinet om niet reactief, maar proactief te handelen.

16:13

Klaver stelt dat hij in de begroting van het kabinet niks kan vinden over al die knelpunten.

16:15

Klaver gaat in op het klimaatakkoord, hij wil net als D66 zes procent minder Co2-uitstoot dan dat al in het akkoord was opgenomen. Hij drukt het kabinet op het hart dat er wel haast geboden is. Hij is bang dat de deadline van 2050 te laat is. Klaver is ervan overtuigd dat het klimaatakkoord pas te halen valt, wanneer de grootste vervuilers gaan betalen en oplossingen bedenken om duurzamer te werken.

16:19 

Klaver en Dijkhoff gaan in debat over kernenergie. Dijkhoff is voorstander, Klaver stelt dat er nog lang geen business-case is voor een kerncentrale dus dat dit nog geen optie is.

16:28 

Baudet stelt Klaver de vraag of hij tegen immigratie is. Klaver antwoordt nee, waarop Baudet vraagt of GroenLinks niet bang is voor de bevolkingsgroei of Nederland niet te vol raakt. Klaver kaart de grotere bevolkingsgroei in andere landen aan en ziet wel degelijk een probleem. Voor Nederland, ziet Klaver geen probleem. “Het is het belangrijkst hoe wij onze ruimte gebruiken.” Klaver is voor ontwikkelingshulp, hij stelt dat dit ook helpt bij het terugdringen van de wereldbevolking.

16:33 

Baudet: “Ik denk dat ontwikkelingshulp niks helpt tegen het terugdringen van de wereldbevolking, het tegenovergestelde.. als zij meer eten en drinken hebben, kunnen ze juist meer kinderen maken.”

16:37 

Klaver hervat zijn betoog en verwijt het kabinet meer interesse te tonen in het bedrijfsleven dan de gewone burger.

16:39

Klaver sluit zijn betoog af: “Het is tijd voor nieuw leiderschap, klimaatleiderschap we zien een nieuwe generatie opstaan die geen genoegen neemt met een systeem dat onderdrukt en de aarde uitput, het is klaar met economisme.”

16:45

Klaver en Wilders gaan in debat over de uitspraken van Akwasi.

16:52 

Wilders noemt Akwasi een crimineel, hij verwijt politici als Klaver ervan de rechtsstaat kapot te maken omdat die zich er niet in willen mengen.

16:57

Esther Ouwehand vraagt aan Jesse Klaver hoe de samenwerking met het CDA is bevallen.

17:01

Esther Ouwehand was de laatste interruptie bij deze spreker, Klaver sluit zijn spreektijd af met een handuitreiking naar de PvdD en hoopt op meer samenwerking (ook met het CDA). Esther Ouwehand: “Wachten op de dag dat het CDA, GroenLinks en de PvdD elkaar vinden, ik geloof dat dan alle problemen zijn opgelost.” Jesse Klaver: ” Amen, zou ik willen zeggen.”