De zeevaart heeft nog maar dertig jaar om haar CO2 uitstoot te halveren vergeleken met 2008. Marin Ship Management, een grote scheepvaartonderneming, geeft het juiste voorbeeld. Zij varen al een stuk duurzamer door het gebruik van gasolie.

MF Shipping Group

De Nederlandse transportsector is een van de meest vervuilende sector en volgens Europa doet Nederland nog niet genoeg voor het klimaat. Volgens een CBS rapport uit 2019 stoot onze transportsector maar liefst 26 miljard kilogram CO2 aan broeikasgassen uit. Een kwart daarvan is afkomstig uit de zeevaart.

Het IMO sloot in 2018 al een akkoord dat de CO2 uitstoot van deze sector moest halveren. Marin Ship Managment doet dit door het laten varen van schepen op speciale motoren. Bas Luurtsema, environmental coordinator van Marin licht toe: “Dat is een minder zware brandstof dan stookolie en heeft veel minder zwavelgehalte. Hiernaast is onze schoonste variant vloeibaar aardgas. Deze brandstof bevat ongeveer 30% minder CO2, 50% minder stikstof en bijna geen zwavel.” Desondanks, vaart niet de hele zeevaart met zulke nieuwe schepen. “De schepen met speciale motoren hebben we pas opgeleverd bij de nieuwbouw. Een schip gaat ongeveer dertig jaar mee. Als er nu nog schepen varen op dieselolie die zo lang mee moeten gaan zit je al in 2050. Hier moeten dus technologische oplossingen voor komen op een redelijk korte termijn”, vervolgt Bas Luurtsema.

De tijd dringt dus voor de zeevaart om de IMO doelen te behalen. Het doel om vrijwel bijna emissieloos te zijn in 2050 lijkt erg enthousiast met de huidige stand van zaken. Schepen die bijvoorbeeld nu al helemaal groen varen zoals de ‘Portliner’ in Huissen zijn er wel, maar niet op grote schaal. De Europese Commissie wil dat er naast elektrische binnenvaartschepen en veerboten ook groene opties komen voor de zeevaart. Momenteel is de beste oplossing tegenover de zware stookolie LNG. Op de vraag of de grote zeevaart niet al elektrische schepen kan laten varen antwoordt Bas Luurtsema: “In de binnenvaart kun je gebruik maken van elektrische schepen. In de zeevaart zijn de afstanden die je moet afleggen in combinatie met de zware ladingen nog niet te doen met elektrische schepen.” Het is dus nog even aanzien in de zeevaart hoe snel technologie zich ontwikkelt. Ze zitten op de goede koers maar de zeilen moeten nog wel bijgezet worden.