De laatste jaren zijn er steeds meer discussies over standbeelden van historische figuren. In veel gevallen is er weinig ruimte meer voor discussie en zelfreflectie. Hier willen de Haagse fracties van D66 en de ChristenUnie verandering in brengen. De twee partijen hebben voorgesteld om bij vijf standbeelden (bijvoorbeeld het Mandela-monument en het Oranjehotel) spiegels te plaatsen. Hoogleraar Henk Te Velde vertelt wat hij van de spiegels vindt. Ook zegt hij wat er volgens hem nog meer gedaan zou kunnen worden om beelden uit de controverse te halen.