Stichting Bootvluchteling gaat op wielen! Met een mobiele kliniek van Hosiptainers kan de organisatie de mensen die dakloos zijn geworden als gevolg van de brand in vluchtelingenkamp Moria toch nog helpen.

Yonda Poslavsky, vrijwilligster bij Stichting Bootvluchteling en Johanna van der Meer, Hoofd Fondsenwerving & Bedrijfsvoering van Stichting Bootvluchteling vertellen over de situatie op het eiland en over de nieuwe kliniek.