Na de aftrap van het nieuwe schooljaar zitten veel studenten alsnog thuis achter hun laptop en moeten ze het doen met een paar uurtjes fysiek les in de week.
Voor de ene studie is dit lastiger dan voor de ander. Zo is het voor studies aan de kunstacademie een behoorlijke opgave om hun lessen goed te geven. Probeer maar eens een theaterstuk op te voeren via een Zoom-meeting.

Volgens Edwin van Gelder, docent spraak en zang aan de academie voor dans en theater in Amsterdam gaat kwalitatief onderwijs vooral over de verhouding tussen docenten en studenten. Door online onderwijs wordt de afstand tussen deze twee partijen groter, maar zitten daar alleen maar nadelen aan vast?

“Mijn motivatie gaat op en neer, net als corona”
Docenten merken dus dat de online lessen en de lessen op afstand ook een boel positieve gevolgen hebben voor onder andere de motivatie van studenten.
Hoe ervaren studenten dit zelf?

Overheid vertrouwt eigen verantwoordelijkheid onderwijs
De VVD en het CDA hebben aangegeven dat zij willen dat er extra gemonitord wordt op de kwaliteit het onderwijs nu er veel online is. Hierop kwam veel tegengeluid, waaronder van het miniserie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). “Extra toezicht op de kwaliteit van het onderwijs inzetten druist in tegen de eigen filosofie van de overheid”, aldus Yda van de Hout, woordvoerder van de NVAO.
Volgens Hendrikx heeft deze vraag naar extra toezicht niet direct te maken met aandacht voor het onderwijs maar met vertrouwen in het onderwijs.
Hendrikx geeft aan dat het ministerie van OCW erop vertrouwt dat het onderwijs zelf goed onderwijs wil en kan afleveren.

“Onderwijsinstellingen en hun medewerkers zitten al tot over hun oren in het werk, nog meer werk door extra controles komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede”, vertelt Van De Hout.
De overheid heeft dan ook besloten om in 2020 de Nationale Studenten Enquête (NSE) niet af te nemen. Daarnaast was het nog maar de vraag of er voldoende valide cijfers uit de enquête zouden komen in vergelijking met voorgaande jaren.

Maar hebben onderwijsinstellingen echter voldoende middelen om het vertrouwen van de overheid waar te maken? En is de vraag van de VVD en het CDA voor extra toezicht op het onderwijs toch terecht?

Kwaliteit in cijfers
De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) verspreidde van 23 maart tot 21 april een vragenlijst onder haar leden met daarin vragen over de ervaringen met het afstandsonderwijs. In juni deed de Algemene Onderwijs Bond (AOB) datzelfde onder docenten en managers van onderwijsinstellingen.
Nu was het de nieuwsredactie van de Fontys die de proef op de som nam en studenten ondervroeg over hun ervaringen met het huidige onderwijs.

Uit reacties van studenten en docenten blijken er wel zorgen en twijfels te zijn. Toch merken zij ook de veerkracht en flexibiliteit van het hoger onderwijs op en zien ze kansen in alternatieve vormen die passen bij het afstandsonderwijs. Studenten geven aan dat de kwaliteitszorg iets is gedaald, maar toen en nog altijd vertrouwen in hun onderwijsinstelling.

Een vinger aan de pols is geen overbodige luxe, maar ingrijpen van de overheid lijkt daarin niet nodig te zijn.