Docenten ondervinden veel hinder van de coronacrisis. Leerlingen met klachten wordt verzocht thuis te blijven en wanneer iemand weer beter is, kampt de volgende met verkoudheid of koorts. Als docent is het lastig je rooster hier op aan te passen.

Aan het begin van de coronacrisis deed de Algemene Onderwijsbond (AOb) onderzoek naar de werkdruk en stress die docenten ervaren die actief zijn in het onderwijs. Van alle respondenten was 90% leraar of docent. Doordat er veel online lessen waren, kampten veel leraren met fysieke of mentale klachten. Sommige leraren hadden geen goede werkplek thuis, zoals een goed bureau of goede stoel. Anderen hadden moeite met ICT, waardoor een online leeromgeving voor deze mensen extra werkdruk opleverde.

Een half jaar later kunnen de meeste middelbare scholieren weer volledig fysiek naar school. Helaas gelden er nog restricties. De ‘anderhalvemeterregel’ wordt nog altijd gehandhaafd en op veel scholen zijn er looprichtingen naar de lokalen toe aanwezig.

Veel scholen stellen speciale protocollen op om zo goed mogelijk om te gaan met de huidige situatie. Hierin worden de voorschriften van het RIVM nageleefd en moeten op veel scholen lokalen regelmatig worden geventileerd.

Het Calvijn College in Goes heeft ook een eigen protocol. Coördinator Dirk Paans vertelt over de regels die er op zijn school gelden. Daarnaast heeft hij het over de leerachterstand die leerlingen kunnen oplopen als ze door klachten niet aanwezig mogen zijn.

(video)

 

Leerachterstanden beperken

Leerachterstanden lijken dan ook niet te vermijden tijdens de huidige periode. Bij de lichtste klachten worden leerlingen al verzocht thuis te blijven. Ook als een huisgenoot positief getest heeft op COVID-19 is het advies: blijf thuis. Vooral voor leerlingen die al met leerproblemen kampen, zoals dyslexie of concentratieproblemen, kan dit voor extra problemen zorgen.

Het kabinet stelt sinds afgelopen zomer geld beschikbaar zodat studenten van hogescholen en universiteiten bijlessen aan scholieren kunnen aanbieden. Hierdoor kunnen extra studiepunten en een extra inkomen worden verdiend. Het ministerie van Onderwijs stelt dat samenwerking dé manier is om leerachterstanden te beperken.