Tijdens de laatste Algemene Politieke Beschouwingen van 17 september, kwamen D66 en GroenLinks naar voren met een voorstel voor een initiatiefwet. Wat GroenLinks en D66 met de initiatiefwet willen bereiken is een nog hogere vermindering van Co2-uitstoot. In plaats 49 procent willen GroenLinks en D66, 55 procent zien.

Om de door Nederland gestelde klimaatdoelen te halen, moet er nog veel gebeuren. Negenenveertig procent is al een opgave, als daar nog zes procent bovenop komt, moet er binnen gemeenten flink geïnnoveerd worden. Volgens GroenLinks en D66 kunnen de provincies hier niet snel genoeg mee beginnen. Als dit niet het geval is, kan het zomaar zijn dat de klimaatdoelen niet gehaald worden. In het klimaatakkoord zijn de landelijke doelen doorgespeeld naar dertig regio’s in Nederland, Noord-Brabant heeft vier van die dertig regio’s.

Een enorme opgave:

Floris Ran is woordvoerder Gedeputeerde Staten, hij is gespecialiseerd in Energie & Klimaat. Hij vertelt dat de provincie zelf geen innovaties aandraagt omtrent het verbeteren van het Noord-Brabantse klimaat, maar wel stimuleert. De provincie richt zich daarbij op sociale en technische innovaties. Hiermee wil de provincie een brede waaier aan innovaties stimuleren, bijvoorbeeld:  nieuwe manieren waarmee Brabanders kunnen participeren in energieopwekking, of financieringsconstructies voor sportaccommodaties die willen verduurzamen. Ook door nieuwe manieren van energieopslag, in bijvoorbeeld ijzerpoeder, tot de ontwikkeling van dunnefilm-zonnecellen en een slimme laadinfrastructuur voor elektrisch rijden. Aanvullend hierop gaat de provincie onderzoek doen naar de mogelijkheden die kernenergie biedt voor de energiemix van de toekomst. De provincie kijkt hierbij specifiek naar de mogelijkheden van Thorium, een scheikundig element. Een van de voordelen van een Thoriumreactor is dat het nauwelijks langlevend radioactief afval produceert. De provincie beschouwt draagvlak onder de Brabanders als cruciaal om de doelen te halen. Naast energie hebben ook andere afdelingen binnen de provincie aandacht voor het klimaat. Het Natuurnetwerk Noord-Brabant wordt bijvoorbeeld uitgebreid, een van de plannen hiervoor is het aanleggen van dertien duizend hectare bos voor 2030. Of het verbeteren van methoden voor het aanleggen van wegen. “Iedereen inclusief de provincie Noord-Brabant, realiseert zich dat het een enorme opgave is. Het is nu te vroeg om conclusies te trekken over de haalbaarheid. Alle partijen zetten zich vol in om de doelen te halen.”

Ecologisch standpunt

Gerda van Wijk is specialist op het gebied van strategie-, leiderschap- en organisatieontwikkeling. Zij is gespecialiseerd in organisatievraagstukken en belicht het beleid van de provincie Noord-Brabant vanuit een ecologisch perspectief. Gerda omarmt de goede initiatieven van GroenLinks en D66. “Alle kleine beetjes helpen en ook deze initiatiefwet.” Volgens Gerda, zal de provincie eerst meer ervaring op moeten doen om beter om te kunnen gaan met het klimaat.  En valt er nog steeds enorm veel te winnen op het gebied van duurzame energie in Noord-Brabant. Daarnaast stelt Gerda dat het bedrijfsleven in Noord-Brabant zich moet aanpassen: “Veel bedrijven doen nog steeds aan greenwashing. De 6% is zeker haalbaar, maar er moet nu verandering komen.” Volgens Gerda van Wijk zorgt het voorstel van de initiatiefwet ook voor een psychologisch effect. “Mensen worden gestimuleerd om na te denken over wat ze zelf kunnen doen om het klimaat te verbeteren. Er is nu al veel veranderd, steeds meer mensen eten bijvoorbeeld geen vlees meer. Een jaar geleden was dit wel anders.” Volgens Gerda gaat het de goede kant op, maar nog niet snel genoeg. Uit de rapporten van Rijkswaterstaat en Gedeputeerde Staten Noord-Brabant zijn de volgende cijfers gekomen. Hieronder zie je de totale Co2-uitstoot van Noord-Brabant van 1990 tot 2030. Noord-Brabant wil 4 830 000 ton Co2 uitstoten als ambitie in 2030.

Tekst verder na infographics

Thorbenmallens
Thorbenmallens

Bijenpopulatie

Bijen en het klimaat hangen nauw met elkaar samen. Dirk Kobes is imker en houdt zich bezig met dit onderwerp. Doet de provincie Noord-Brabant genoeg om deze insecten te beschermen?

Thorbenmallens