Studenten betalen te veel huur: “Het is tijd voor actie”

Ruim 78% van de studenten betaald te veel huur. Dat blijkt uit een rapport van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) die afgelopen maandag naar buiten is gekomen. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn de huurprijzen, net zoals voorgaande jaren, het hoogst. “Het is tijd voor actie”, vertelt Lyle Muns, voorzitter van de LSVb.

De Landelijke van de LSVb checken of je te veel huur betaald. Iedeirisoerlemansr jaar vullen duizenden studenten dit onderzoek in, waardoor er een goede vergelijking kan worden gemaakt met afgelopen jaren. De prijs van een kamer komt tot stand door middel van het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Aan de hand van het aantal punten, kan worden berekend wat de maximale huurprijs voor een kamer mag zijn. De maximale huurprijs hangt onder andere af van de ligging van je kamer, de oppervlakte van je kamer en hoeveel huisgenoten je hebt.

Huurprijsstijgingen

Ieder jaar stijgt de huurprijs van huizen een klein beetje, dit komt door de inflatie in Nederland. Maar het afgelopen jaar zijn de huurprijzen veel harder gestegen dan de inflatie. Dit heeft te maken met de wooncrisis in Nederland. “Als het bijvoorbeeld om studentenwoningen gaat, komen wij in Nederland bijna 40.000 woningen tekort. Die krapte op de markt zorgt ervoor dat huisjesmelkers makkelijk misbruik kunnen maken van studenten. Zij vragen dus te veel geld voor een woning, maar omdat studenten niet veel alternatieven hebben, accepteren ze maar de slechte voorwaarden aan die woning, en betalen ze dus te veel”, aldus Lyle Muns.

Hoe kan je klagen?

Vooral particuliere verhuurders vragen veel te hoge huur. In verschillende grote studentensteden in Nederland kunnen studenten terecht bij huurteams. Zij steunen studenten en helpen studenten met de stap naar de huurcommissie te maken om de huur te verlagen. Het is niet verplicht om gebruik te maken van huurteams, je kan ook zelf naar de huurcommissie stappen. Als een student denkt dat hij te veel huur betaald voor zijn kamer, kan de huurcommissie langskomen om de kamer te controleren aan de hand van het puntensysteem. Zij rekenen dan uit wat de maximale huurprijs is, en of de huurbaas dus te veel huur vraagt. Geertje Hulzebos, medevoorzitter van de LSVb: “Het is de bedoeling dat huisjesmelkers boetes moeten ontvangen als ze zich niet aan de regels houden. Anders is er geen financiële prikkel voor die huisjesmelkers om zich aan die regels te houden.

Hoe nu verder?

Om in de toekomst te voorkomen dat huisjesmelkers niet langer misbruik kunnen maken van studenten zijn er een aantal dingen nodig. Hulzebos: “Allereerst zijn er in iedere studentenstad lokale huurteams nodig om studenten gratis te helpen. Het tweede is dat de huurcommissie beter moet worden bemand, zodat zaken sneller kunnen worden aangepakt. Het derde is dat er boetes moeten komen om de huisjesmelkers aan te pakken. Als je die drie dingen doet, dan heb je de rechtspositie van studenten verbeterd.”

Wij hebben een enquête gemaakt en hebben deze laten invullen door studenten om zo een beter beeld te krijgen van wat studenten vinden van hun huurprijs. Uit de enquête is gebleken dat een groot deel van de ondervraagden het niet eens is met de huurprijs die ze betalen.

Huisjesmelkers maken misbruik van de krappe woningmarkt

Student Sander Hofman vertelt over zijn kleine, dure studentenkamer in Tilburg. Hij laat ons weten waarom hij voor deze kamer heeft gekozen.

Drukte op de woningmarkt in Tilburg door studenten

De coronacrisis heeft Tilburg dit jaar gered van een vloedgolf van internationale studenten. De gemeente had vorig jaar niet genoeg huizen vrij om iedereen onderdak te geven. Het liep zelfs zo uit de hand dat veel studenten op een noodgedwongen camping moesten verblijven. Dit jaar zijn ze druk bezig met het bijbouwen van studentenwoningen om dit in de toekomst te kunnen voorkomen.

Voor veel internationale studenten is het lastig om in Tilburg een geschikte kamer te vinden. De meeste advertenties voor een kamer beginnen met ‘Only Dutch’ en ‘No Internationals’. Tom Daelman, woordvoerder van het college van Burgemeester & Wethouder in Tilburg, vertelt over de situatie van internationale studenten in Tilburg: “We weten nooit hoeveel ‘internationals’ er naar Tilburg komen, dus we kunnen ons nooit goed voorbereiden. Ook hebben zij een ander verwachtingsniveau van studeren. Zij komen naar Nederland met de verwachting dat ze meteen een gemeubileerde kamer hebben voor een goede prijs, maar dat is dus niet zo.” Dit jaar was de instroom op de Universiteit en Hogescholen veel minder door de coronacrisis, waardoor er geen problemen waren.

Om in de toekomst de instroom van studenten goed te kunnen voorzien, is de gemeente samen met de Universiteit en woningcorporaties druk bezig met het zoeken naar geschikte locaties om studentenwoningen bij te bouwen. “Wij bouwen als gemeente geen woningen, wij zorgen er alleen voor dat de procedures versnellen, en zoeken naar geschikte locaties,” aldus Daelman. Talentsquare is een voorbeeld in Tilburg waar veel internationale studenten wonen.

Tilburg irisoerlemans

Geen huurteam in Tilburg

Er zijn verschillende lokale instanties die opkomen voor de belangen van studenten. Eén van die instanties is een huurteam. Huurteams helpen studenten met het zoeken naar een geschikte kamer, en zijn een steuntje in de rug als je problemen hebt met je kamer of huurbaas. Volgens een rapport van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wat 21 september naar buiten is gekomen, blijkt dat Tilburg vrij laag scoort op de lijst van beste studentensteden. Een huurteam oprichten zou een stap in de goede richting zijn om

Tilburg te verbeteren voor studenten. Daelman: “Een huurteam zou geweldig zijn, maar dat is niet iets wat de gemeente zelf opricht. Ik vind dat dit vanuit een studentenraad of vanuit een school moet ontstaan. Als het team er eenmaal is, zijn wij bereid om hen veel steun te geven.”

Huurteam Eindhoven

Lokale huurteams helpen studenten een eerlijke financiële overeenkomst te vormen met hun huurbaas. Wij zijn langsgegaan bij het huurteam in Eindhoven, en hebben daar gesproken met Mark van Slobbe.

irisoerlemans