De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur gaat onderzoeken hoe kringlooplandbouw financieel aantrekkelijk kan worden voor boeren. Het concept zou moeten zorgen voor een duurzamere werkwijze. Boerin Heleen Lansink vertelt onder andere wat kringlooplandbouw precies inhoudt en wat het oplevert.