Sinds de kredietcrisis van 2008 heeft financiële overheidssteun steeds meer aandacht in de media gekregen. De laatste voorbeelden zijn Nissan en Toyota: beide autofabrikanten eisen een schadevergoeding als het Verenigd Koninkrijk zonder een deal de Europese unie verlaat. Waar houdt het bedrijfsleven op en waar begint de overheid? We praten hierover met hoogleraar Eelke de Jong. De hoogleraar haalt notarissen aan als voorbeeld voor hoe we in Nederland omgaan met steun aan bedrijven.