Kerken mogen nog maar dertig bezoekers binnen hebben. Dat is een van de nieuwe richtlijnen die minister Grapperhaus en de kerken samen hebben afgesproken. Veel kerken zijn afhankelijk van giften en collectes om te blijven bestaan, maar de fysieke collecte is nu niet meer mogelijk. Toch gaan lang niet alle kerken erop achteruit.

“Wij krijgen tijdens de coronaperiode zelfs meer geld binnen dan ervoor”, vertelt Wout van den Berg. Hij is kerkrentmeester van de dorpskerk in Nieuw-Lekkerland, wat inhoudt dat hij de financiën van die kerk beheert. Veel kerken krijgen al heel lang niet veel meer dan dertig bezoekers, maar in het Zuid-Hollandse dorp Nieuw-Lekkerland is dat heel anders. De afgelopen jaren trok de kerk steevast rond de negenhonderd bezoekers, iets wat in schril contrast staat met het handjevol mensen dat nu in de kerk aanwezig is. Zij regelen de dienst en zorgen dat deze online uitgezonden kan worden.  Op de plek waar in normale tijden kerkgangers uit volle borst zongen, klinkt nu alleen het orgel. Gelovigen kunnen de diensten thuis volgen. De afgelopen weken mochten er door de grootte van de kerk nog ongeveer driehonderd mensen naar binnen. Door de nieuwe maatregelen wordt het bezoekersaantal teruggebracht naar dertig. Aan een kerkgemeenschap van dat formaat hangen natuurlijk grote kosten, zeker als je meerekent dat er twee predikanten betaald moeten worden. Ondanks die kosten houdt de dorpskerk het hoofd prima boven water, ook tijdens de magere coronaperiode.

Hoe kan dat?

“Veel mensen geven nu wekelijks een vast bedrag als gezin, terwijl het met de fysieke collecte vaak een bedrag per persoon is. Als je kinderen dan een keer afwezig zijn krijgt de kerk dus minder binnen.” Van dat geld moest wel een investering gedaan worden. Omdat veel diensten nu online gehouden worden moesten er bijvoorbeeld camera’s en een geluidsinstallatie aangeschaft worden. “Dat was een stevige investering, maar dat is soms ook nodig. Het geld om een dergelijke investering te doen komt vooral binnen via collectes en de vaste vrijwillige bijdrage. Die bijdrage komt van leden van de kerk die elk jaar een vast bedrag geven.”

En nu?

Hoewel de kerk in Nieuw-Lekkerland ruimte heeft voor 1100 mensen zitten, is het nog niet duidelijk hoeveel dat er na de nieuwe richtlijnen worden. Zo’n grote ruimte is moeilijk te verwarmen en zeker voor een klein groepje mensen. Toch is het doel om de kerkdiensten voort te zetten. “We moeten nog kijken hoe we dat in de winter gaan aanpakken, maar we willen dat de diensten in de kerk waarschijnlijk gewoon door laten gaan. De richtlijnen van de PKN (Protestante Kerk in Nederland) zijn bekend, dus we gaan goed overleggen of we die volledig overnemen of dat we daar iets van afwijken”, vertelt Wout van den Berg. “De diensten worden ook uitgezonden, dus er moeten toch altijd mensen in de kerk zijn. Die kan je moeilijk kou laten lijden.”