Deze week maakte het kabinet bekend dat er een gedeeltelijke lockdown komt naar aanleiding van het aantal stijgende coronabesmettingen. De horeca is slachtoffer van deze beslissing, aangezien zij haar deuren nu voor minimaal vier weken sluit.

Deze beslissing heeft veel invloed op ondernemend Nederland en met name op de horeca. Volgens Mieke Ripken van MKB-Nederland is het onvermijdelijk dat er nieuwe maatregelen komen tegen de stijgende coronabesmettingen. Daarbij geeft Ripken aan dat het goed is dat de regering extra steun biedt aan de ondernemers die slachtoffer zijn van de gedeeltelijke lockdown. ‘’Wij willen dat er snel een time-out- en stopregeling komt voor ondernemers om zonder schulden (tijdelijk) te kunnen stoppen.” Volgens haar is het ook belangrijk om de ondernemers te helpen die buiten de boot vallen. “ Voor ondernemers die al acht maanden buitenspel staan, pleiten wij dat ze nog steeds gebruik kunnen maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)”, aldus Ripken.

Bij het café ‘t Rozenknopje uit Eindhoven maken ze gebruik van poppen om de 1,5 meter afstand te realiseren. De eigenaar legt het uit en geeft zijn reactie op de persconferentie.

Horecamedewerkers

De FNV Horecabond maakt zich zorgen over de werkgelegenheid binnen de horeca. “Op lange termijn maken wij ons zorgen over de kwaliteit van de sector”, zegt Karin van der Horst van de FNV. Zij zien graag aangepaste steunmaatregelen vanuit de overheid. “We willen dat de overheid de horecamedewerkers gaat betrekken in de plannen.” Volgens haar kunnen deze maatregelen op lange termijn ook de sector schaden. “We willen ervoor zorgen dat er goed opgeleide mensen in de horecasector werkzaam blijven.” Van der Horst geeft aan dat dit een belangrijk punt is. “Deze mensen werken elke dag met passie in de horeca, die kun je niet zomaar aan de kant zetten”, aldus van der Horst.

In deze voxpop geven mensen uit Noord-Brabant hun mening over de maatregelen met betrekking tot de horeca.

Toekomst horeca

Prof. dr. Arjan Lejour, hoogleraar bedrijfseconomie aan de Tilburg University, vertelt wat het besluit betekent voor de bedrijfseconomie in Nederland. “Het is vooral slecht voor de horeca, winkels, vrijetijdsbesteding, recreatie, sport en cultuur.” Lejour verwacht echter niet dat de gehele Nederlandse economie slachtoffer wordt van de maatregelen. “Een groot deel van de economie gaat door.” Volgens hem gaat dit over de zorg tot overheid, bouw, industrie, etc. “Er is nu alleen veel onzekerheid en bedrijven investeren minder, maar de gehele economie gaat niet onderuit.” Volgens hem moeten we eerst het virus onder controle krijgen. “Wanneer we het virus onder controle hebben, kunnen we voor verbetering zorgen bij sectoren zoals de horeca”, aldus Lejour.

In deze infographic staan de cijfers van het aantal faillissementen in de horeca van de afgelopen maanden. Daarnaast staan er ook cijfers over de omzetdaling binnen de horeca.  

Thorbenmallens

In de onderstaande grafiek zie je het relatieve verschil van failliete horecabedrijven in de jaren 2019 en 2020, 2020 is vergeleken met 2019. De maanden staan ook aangegeven. De cijfers zijn van het Centraal Bureau van Statistiek.

Thorbenmallens

Daarbij geeft de hoogleraar ook zijn visie op de aanpak van de regering. “Ik denk dat de regering met alle ondersteuningspakketten veel goed heeft gedaan.” Volgens hem moeten ze hier nu wel voorzichtiger mee omgaan anders raakt het geld op. Daarnaast geeft hij aan dat het een goed initiatief is als de overheid de sectoren in nood helpt. “Door investeringen vanuit de overheid kunnen deze sectoren (coronaproof) door blijven draaien.” Toch ziet de toekomst van horeca er volgens Lejour niet rooskleurig uit. “Kleine horecaondernemingen komen in de problemen, een deel gaat sluiten, maar dat hangt af van hun financiële verplichtingen”, aldus Lejour.