Nederlandse IC-patiënten worden overgezet naar Duitse ziekenhuizen, hierdoor komt er druk op de Duitse zorg te staan. Dit speelt ook een rol voor de Nederlanders in Duitsland. Zij hebben te maken met een ander beleid en zorgsysteem dan in Nederland. Veel Nederlanders worden overgeplaatst naar deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Nu de ic’s in Nederland vol raken met coronapatiënten is er een mogelijkheid voor Nederlandse coronapatiënten om overgeplaatst te worden naar aangrenzende deelstaten van Duitsland. Eén van deze deelstaten is Noordrijn-Westfalen. Miriam Skroblies is persvoorlichter voor het Ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken van Noordrijn-Westfalen.

‘’In deze crisis is Noordrijn-Westfalen solidair met zijn buren. Net als in het voorjaar staan ​​de ziekenhuizen in Noordrijn-Westfalen klaar om buitenlandse patiënten binnen de kaders van hun mogelijkheden op te nemen voor behandeling. Momenteel zijn 32 buitenlandse patiënten opgenomen in ziekenhuizen in Noordrijn-Westfalen: drie uit Nederland, 28 uit België en één uit Frankrijk (stand 9 november 2020).”

Skroblies vertelt verder over het aantal ziekenhuizen in Noordrijn-Westfalen die hebben ingestemd met de opvang van buitenlandse coronapatiënten: ‘’Het Universitair Ziekenhuis Münster coördineert de medebehandeling van buitenlandse patiënten. Op dit moment hebben 46 ziekenhuizen ingestemd met het accepteren van buitenlandse COVID-19-patiënten. Er zijn momenteel 67 IC-bedden ter beschikking.”

 De persvoorlichtster geeft ook nog een mening over het huidige coronabeleid in heel Duitsland. ‘’De huidige besmettingssituatie van de afgelopen weken heeft ook aangetoond dat veel sociale activiteiten – vooral in de privésfeer – een grote invloed hebben op het huidige aantal besmettingen. De strenge regelgeving voor de maand november is nodig om de toename van besmettingen te verlagen en het gezondheidssysteem niet te overweldigen.’’

In Duitsland is er wat betreft ziekenhuisopnames ook veel verbeterd in het afgelopen jaar:  ‘’Naast extra financiële ondersteuning heeft de coronapandemie wederom de focus gelegd op het behouden van intensieve capaciteiten op de intensive care. Bij het begin van de pandemie was er nog geen voldoende overzicht van de intensive care en ventilatiecapaciteiten in het land. Tegenwoordig weten we precies welke capaciteiten beschikbaar zijn en vooral welke nog beschikbaar zijn voor de intensive care’’, vertelt de persvoorlichtster.

Nederlanders in Duitsland

In deze audio geven Nederlanders hun mening over het Duitse coronabeleid en de overplaatsingen. De Nederlanders die aan het woord zijn, wonen al een aantal jaren in Duitsland. Dit kun je beluisteren met deze link:

Deze infographic laat een aantal cijfers en grafieken zien over het verloop van het coronavirus in Duitsland en Nederland. De cijfers zijn gebaseerd op de data van overheden en grote organisaties zoals het RKI(Duitse RIVM).

Thorbenmallens

Coronapatiënt

Eddie Siemes uit het Gelderse Aalten was tijdens de eerste coronagolf één van de Nederlandse coronapatiënten die werd opgenomen in een Duits ziekenhuis. Zijn dochter Karin vertelt hoe het voor Eddie was om in Duitsland te worden behandeld.

‘’Het was heftig. Wij hadden het niet zien aankomen, maar ons lokale ziekenhuis raakte vol. Op dat moment was er besloten om hem naar Osnabrück over te plaatsen omdat hij op dat moment stabiel was.’’

Over het verschil tussen de Nederlandse en Duitse ziekenhuizen vertelt Karin het volgende: ‘’De taal was lastiger met betrekking tot medische termen. Ook is het contact in Duitsland anders en in Duitsland was het zo dat de arts graag de situatie wilde vertellen. Dat was niet aan de verpleegkundige en dat is in Nederland wel.’’

De zorg in Osnabrück was volgens de dochter van Eddie erg goed. ‘’Ze hebben alles op alles gezet om zijn leven te redden. Dat zal in Nederland ook zo zijn geweest, maar het was in Duitsland erg goed en ze hadden veel mogelijkheden.’’

 Ziekenhuisbond DKG

De ziekenhuisbond uit Duitsland, DKG, geeft aan dat de intensive-care patiënten snel toenemen door de stijging van het aantal infecties. “De situatie wordt hierdoor steeds uitdagender”, zegt de woordvoerder van de DKG. Volgens hem is er nog wel voldoende capaciteit aanwezig. “We verwachten dat het aantal intensive care-patiënten tegen het eind van de maand verdubbelt tot 6000.” Hierdoor worden ziekenhuizen gedwongen om hun standaardzorg geleidelijk af te bouwen. “We streven ernaar om dit geleidelijk te doen, aangepast aan de betreffende situatie in de regio.”

Doordat de standaardzorg beperkt moet blijven verwacht de DKG ook maatregelen vanuit de Duitse overheid. “De regering moet ons financiële zekerheid garanderen.” De DKG wil dat er een beschermende ‘paraplu’ komt die alle inkomstenderving in verband met corona, ziekenhuisopnames en polikliniek compenseert. Daarnaast willen zij ook dat de hoge infectiepreventie-lasten worden gecompenseerd vanuit de overheid.

Een tweede punt dat de DKG maakt is dat het personeel flexibel inzetbaar moet blijven. “Dit wordt in Duitsland onmogelijk gemaakt door wettelijke bindende personeelsbezitting die minimaal moet blijven.” Volgens de DKG is het aan de politici in Duitsland om deze ondergrensregeling op te schorten. Als laatste punt waar de DKG verandering in wil zien is de bureaucratie in de zorg. “Verplegend personeel is drie uur per dag bezig met kantoorwerk, gedurende deze tijd zijn ze in feitelijk afwezig bij hun werk met patiënten”, zegt de woordvoerder.

Daarbij geeft de DKG aan dat zij open staan om hulp te bieden aan zwaar getroffen landen. “De ziekenhuizen in Duitsland hebben meer intensive care-bedden dan bijna elk ander land ter wereld. Wij helpen Nederland ook graag”, aldus de woordvoerder.

Deze infographic laat de verschillen zien tussen Duitsland en Nederland met betrekking tot de coronamaatregelen.

Thorbenmallens

Meerdere zorgbonden uit Duitsland vertellen over de situatie in het land. Daarnaast vertellen ze ook wat meer over de overplaatsingen van Nederlandse patiënten.

 Verplegersbond(DPV)

De DPV, een verplegersbond uit Duitsland, geeft aan dat het huidige coronabeleid ook kan leiden tot problemen in de zorg. “Bij veel ziekenhuizen zijn er op dit moment in Duitsland niet genoeg middelen om goed met de tweede golf om te gaan”, zegt bestuurslid Markus Mai. Volgens hem moet de regering snel handelen om de vergoedingen binnen de zorg te herinvoeren. Daarnaast geeft hij aan dat de effecten van de tweede golf nog niet zijn te overzien. “Als de ontwikkeling van het aantal coronagevallen niet vertraagt, krijgen we met kerst problemen op de intensive care”, zegt hij.

Daarbij staat de DPV wel open voor overplaatsingen van Nederlandse patiënten naar Duitsland. “Corona vraagt niet naar landsgrenzen, voor overplaatsingen moeten we flexibele opties gebruiken.” Volgens hem moet elk land consequent gebruik maken van de beschikbare opties om zo verspreiding te voorkomen. “Maar op Europees perspectief ontbrak het hier, er zou een meer coördinerende manier moeten klaarliggen”, aldus Markus.

Artsenvereniging

Naast de maatregelen om nieuwe besmettingen te voorkomen, zijn er vooral voor risicogroepen in Duitsland dringend praktische beschermingsmiddelen nodig, vindt Samir Rabbata van de artsenvereniging Bundesärztekammer: ‘’Het is goed dat de kosten van de recentelijk beschikbaar gestelde COVID-19-sneltesten voor het regelmatig testen van patiënten, medische- en zorginstellingen en hun bezoekers & personeel gedekt worden. Daarnaast is het absoluut noodzakelijk om voldoende mondkapjes te voorzien voor risicogroepen.’’

Daarnaast geeft de artsenbond in Noordrijn-Westfalen aan dat zij openstaan voor hulp voor andere landen. “Wij vinden het belangrijk dat wij andere landen helpen met betrekking tot de zorg. Wat betreft de Nederlandse patiënten staan de ziekenhuizen in Noordrijn-Westfalen zoveel mogelijk klaar om te helpen”, zegt perswoordvoerder Horst Schumacher van artsenbond Noordrijn-Westfalen.

Begripvol  

Justin (21) en Lars (16) wilden graag nog wat kwijt over de Coronaperiode en de bijbehorende maatregelen in hun land. Dit kun je beluisteren met deze link:

Corona-ontkenners in Duitsland

Als mensen vinden dat de voetbalstadions, de sportclub en de discotheken weer open mogen, is er wellicht sprake van een groepering aan corona-ontkenners in Duitsland. “Er is een grote tegenbeweging in Duitsland. Een groep mensen die suggereert dat corona ofwel niet bestaat of onschadelijk is. Ze beweren dat hun recht op vrijheid wordt ontnomen met de regels rondom het virus”, zegt gedragswetenschapper Bahnsen.

Toch is deze groep relatief klein in Duitsland, “Deze ontkenners worden zwaar bekritiseerd door de media en de overheid. De overgrote meerderheid van de mensen wijst hun ideeën af.” Ondanks het feit dat de kritiek op het beleid toeneemt merk je over het algemeen dat er met redelijke tevredenheid over geoordeeld wordt, constateert Bahnsen.

Duitsers denken verschillend

“Ik zie dat de weerstand op het beleid flink toeneemt. Dit heeft veelal te maken met het gebrek aan transparantie en slechte communicatie,” zegt gedragswetenschapper Ulrich Bahnsen. Een beeld dat we in Nederland in zekere zin ook herkennen. In eerste instantie waren Duitsers eensgezind volgens Bahnsen. “Er was brede steun onder het volk, dat nam af toen de tijd vorderde. Mensen kregen vragen die onbeantwoord bleven terwijl je tegelijkertijd zag dat de regels verstrengden.”

Gezagstrouw

“Dat beeld van Duitsers zien we in deze tijden niet terug. Ik denk dat mensen in bijvoorbeeld Zweden om rationele redenen de regels van de autoriteiten veel beter volgen dan in Duitsland. In Duitsland hebben mensen de neiging om alle besluiten te moraliseren: het is niet een kwestie van het inzien van de noodzaak, maar van een goed mens zijn.”

Politiek

De PIRATENPARTEI uit Duitsland is positief over het indammen van het coronavirus. “Het indammen van het virus is goed, maar wij vinden als partij dat de regering niet altijd goed heeft gehandeld de laatste tijd”, zegt perswoordvoerder Daniel Mönch. Volgens de partij heeft de regering een grote fout gemaakt. “De regering had wel tijd om spoedig testen te regelen voor profvoetballers, maar niet voor onderwijzend personeel en ziekenhuispersoneel.” Nu de besmettingsaantallen weer exponentieel toenemen begint het gezondheidssysteem weer te haperen volgens de partij.

Er is volgens hem algemeen gebrek aan personeel in de gezondheidssector. “Wat we zien is dat er vooral weinig gespecialiseerde zorgverleners zijn”, zegt hij. Hierdoor gaan veel kliniekoperators andere verpleegkundigen opleiden. “Dit is de schuld van de tekorten en hierdoor komt de Duitse zorg in de problemen.” Dit geldt volgens de partij ook voor de deelstaat Noordrijn-Westfalen. “Leiders in Noordrijn-Westfalen hebben minder strenge maatregelen getroffen dan andere deelstaten in Duitsland. Maar er zijn daar net zo goed problemen in het gezondheidssysteem. En de besmettingen nemen daar ook toe”, volgens de perswoordvoerder.