Veel studenten die recht hebben op een aanvullende beurs maken daar geen gebruik van. Vaak weten studenten niet dat deze beurs bestaat en wat het precies inhoudt. Heb jij al gekeken of je recht hebt op een aanvullende beurs?

Veel klachten

Studentenorganisatie ISO krijgt van veel studenten klachten over DUO. “Vooral over de aanvullende beurzen. Er moet meer voorlichting over komen. Het is voor studenten niet duidelijk wanneer ze recht hebben op een beurs. Een tip: vraag altijd een aanvullende beurs aan. Als het blijkt dat je hier geen recht op hebt, brengt het geen nadelige gevolgen met zich mee. Het aanvragen van een beurs gebeurd met terugwerkende kracht. Als jij erachter komt dat je er toch recht op hebt, krijg je het gemiste geld later teruggestort. Dit is een soort kerstbonus.”

Zelf uitzoeken

Student Tom Hagemeijer wist niet dat hij recht had op een aanvullende beurs. “Via een vriend hoorde ik over de beurs en toen ben ik het zelf gaan uitzoeken. Er kwam geen melding vanuit DUO. De communicatie was niet goed geregeld. Het zou fijner zijn als je er een mail over krijgt.”

Wanneer heb je recht op een aanvullende beurs?

“Als student in het hoger onderwijs heb je het leenstelsel, waar je geld kan lenen. Daar bovenop kan je een beurs van maximaal 400 euro per maand krijgen. Op basis van het inkomen van je ouders wordt berekend of jij hier recht op hebt. Beneden een inkomensgrens van zo’n 36.000 euro is er altijd sprake van een volledige aanvullende beurs. Er zijn meerdere factoren van invloed, zoals studieschuld van de ouders of de gezinssituatie, waardoor het lastig is om de grenzen aan te geven. Je kan het beste op de site berekenen of jij er recht op hebt”, legt Tea Jonkman, persvoorlichter van DUO, uit.

Studievertraging en schulden

Het mislopen van een aanvullende beurs brengt gevolgen met zich mee. “Als studenten de beurs mislopen, gaan ze meer werken. Dit kost tijd en zo lopen ze studievertraging op. Of ze gaan juist lenen, waardoor ze een schuld krijgen. Ze moeten hierover al vanaf de middelbare school worden ingelicht”, zegt Nadja Jungmann, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht.

Jonkman (DUO) laat weten dat de Tweede Kamer het probleem bij de minister heeft voorgelegd. Donderdag wordt er meer duidelijk waarom studenten deze beurs mislopen. Ze geeft aan dat DUO bezig is met de verbetering van de voorlichting hierover.