Jeffrey (21) wilde stage lopen bij een organisatie maar werd afgewezen omdat hij een man is. Hij en zijn klasgenoten reageerden verbaasd en zagen dit als een vorm van discriminatie. Dit bleek niet de bedoeling te zijn geweest volgens de organisatie.

Volgens Plan International Nederland heerst er genderongelijkheid. Vrouwen hebben een lagere sociale status en minder macht dan mannen. Toch beperkt genderdiscriminatie zich niet tot alleen vrouwen. “Er werd me verteld dat ik niet aangenomen werd omdat ik een man ben”, aldus Jeffrey. De student kreeg de opdracht om acht keer een spelsessie uit te voeren met een kind voor zijn minor pedagogiek. Het vinden van een stageplek was al extra lastig voor Jeffrey omdat hij van de opleiding Sportkunde afkomt. Daarnaast kwam ook het coronavirus om de hoek kijken.

Snel afgewezen

Vanuit school werden er een aantal organisaties aangeprezen, waaronder VoorleesExpress. Hij schreef een mail naar VoorleesExpress in Zundert met daarin de vraag of hij daar aan de slag kon. “De moed zakte me echt in de schoenen. Ik werd gelijk afgewezen terwijl deze organisatie aangegeven stond als een plek die altijd mensen kon gebruiken. Mijn vrouwelijke klasgenoten werden wel aangenomen maar ik niet.” Toen Jeffrey het bespreekbaar maakte in de klas reageerde iedereen gechoqueerd en accepteerden ze het niet; ze vonden het discriminerend.

Geen discriminatie?

Nicole, werkzaam bij VoorleesExpress Zundert, reageert: “Het was niet discriminerend bedoeld. Ik maakte een afweging vanuit ervaring. Zelf heb ik eerst bij VoorleesExpress in Breda gewerkt. Op het moment dat wij mannen moesten gaan matchen aan een gezin kostte dat veel tijd en energie. Wij hebben veel te maken met anderstalige gezinnen en andere culturen waar een vreemde man in huis niet gewenst is. In Breda zijn er honderdtwintig gezinnen op jaarbasis, in Zundert slechts twintig. “De kans om hem in een gezin te kunnen plaatsen wordt dan veel kleiner. Terwijl er vrouwelijke vrijwilligers zijn die ik zonder moeite direct kan plaatsen”, vertelt Nicole.