De eerste aflevering van de serie ‘Klassen’ van omroep Human werd afgelopen maandag uitgezonden. Veel kijkers reageerden lovend op Twitter onder de hashtag #klassen. Antropoloog Herre de Bondt vertelt meer over ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs.

‘Klassen’ belicht de ongelijke kansen in het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland en de factoren die hierbij komen kijken. Zo wordt uitgelegd dat kinderen met laagopgeleide ouders minder kans krijgen om zich te ontwikkelen en worden onderschat, terwijl dit bij kinderen met hoogopgeleide ouders juist vaak andersom is.

Oorzaken

‘’Een docent herkent vaak de mate van cultureel kapitaal: de kennis en cognitieve vaardigheden van de leerling. Hierdoor ontstaan onbewuste aannames en voorkeuren’’, legt De Bondt uit. ‘’Dit is een factor die zorgt voor ongelijkheid in het onderwijs. Zo kan het zijn dat kinderen met bepaalde achtergronden minder worden gezien en dus achterstand oplopen. De leraren beoordelen de leerlingen vanuit hun perceptie.’’

Een ander probleem in Nederland is de succesfactor, die hier een prominente rol inneemt. ‘‘Nederlanders hechten veel waarde aan opleidingsniveau, terwijl dit eigenlijk maar één van de vele aspecten van jou als persoon is. Als ik vertel dat ik aan de universiteit heb gestudeerd, reageren mensen met ‘oh, je bent zo slim!’. Daar moeten we van af. Iedereen heeft zijn kwaliteiten. In landen als Finland is deze mindset er al. Hier is een timmerman evenveel waard als een dokter.’’

Oplossing

Het Nederlandse schoolsysteem is volgens De Bondt niet optimaal. “In Nederland moet je vrij vroeg belangrijke keuzes maken, terwijl onderzoek heeft aangetoond dat het beter is om dit later te doen. Er ontstaat een grotere kans op de toename van ongelijkheid door te vroege tracking.”