Ieder jaar vraagt de Orange The World- campagne extra aandacht voor geweld tegen vrouwen. Geweld tegen vrouwen is in Nederland namelijk het meest voorkomende geweld . De campagne loopt van 25 november tot en met 10 december. Ook gemeente Tilburg doet hieraan mee. Het Paleis- Raadhuis wordt oranje verlicht en de speciale Orange vlag wordt gehesen.  
 
Al twee jaar op rij wordt er door Emancipatie Expertise Centrum, Feniks, op de markt op het Koningsplein in Tilburg oranje rozen uitgedeeld tijdens de ‘Orange The World- campagne’. De rozen worden uitgedeeld door vrijwilligers, maar ook ervaringsdeskundigen die zelf te maken hebben gehad met geweld. “De verhalen die deze vrouwen delen met voorbijgangers worden altijd met een warm hart ontvangen. Mede doordat onze vrijwilligers en ervaringsdeskundigen hun verhalen delen, wordt de ernst van het probleem ook duidelijker”, aldus Laurens Kleijntjens, projectleider van Mansgenoeg en beleids- en secretariaat medewerker bij Feniks.  
 
Meer dan driekwart van alle vrouwen krijgt te maken met seksueel intimiderend geweld op straat. Gemeente Tilburg is bezig met een campagne voor dit probleem waar onder andere Feniks zich ook mee bezighoudt. “De campagne zou eigenlijk in 2020 van start gaan maar door corona werd dit uitgesteld tot 2021”, zegt Kleijntjens 
Volgens Kleijntjens zijn de cijfers schrikbarend. “Bijna de helft van alle vrouwen krijgt te maken met fysiek of seksueel geweld. 10% Van de vrouwen maakt een verkrachting mee en eens in de tien dagen wordt er een vrouw vermoord door middel van geweld. In Frankrijk gaan ze hiervoor de straat op, maar in Nederland blijkbaar niet.”  
 
 
“We zijn bezig met een campagne over seksuele intimidatie op straat, maar door corona werd dit uitgesteld tot volgend jaar. De reden hiervoor was dat mensen natuurlijk minder op straat komen door bijvoorbeeld het sluiten van de horeca”, aldus Roos de Gouw- Leemhuis, woordvoerster voor CDA Tilburg. Mede door deze campagne wil het CDA ook meer bewustwording wekken bij zowel mannen als vrouwen over seksuele intimidatie, vandaar ook hun samenwerking met Feniks. “Het plan was om de campagne af te sluiten met de Orange The World- campagne maar helaas kon dit dus niet doorgaan. Op dit moment staat de campagne in de steigers, maar de uitwerking gaat pas in 2021 écht van start”, aldus de Gouw- Leemhuis.