De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) stopt per direct de samenwerking met turncoaches Patrick Kiens en Frank Louter. Dit houdt in dat zij geen onderdeel meer uitmaken van het nationale topsportprogramma turnen dames.

Volgens Mark Meijer, technisch directeur KNGU, staat het besluit los van het lopende (tucht)onderzoek naar misstanden in de turnwereld en is het in overleg met het KNGU-bestuur genomen. “Ik kom tot de conclusie dat het verschil van inzicht over de verdere invulling van het topsportprogramma turnen dames te groot en helaas onoverbrugbaar is gebleken. De afwegingen waren individueel per coach maar de conclusie was hetzelfde. Namelijk, dat er geen basis meer is voor een verdere samenwerking.”

Noodzaak tot cultuurverandering

“Als eindverantwoordelijke voor topsport en talentontwikkeling binnen de nationale selectie turnen dames wil ik constant in gesprek zijn over de onderlinge samenwerking. Die samenwerking was al belangrijk maar is met de ontwikkelingen van de afgelopen maanden en de noodzaak tot cultuurverandering alleen maar groter geworden”, aldus Meijer. Ondanks de noodzaak tot cultuurverandering mogen Kiens en Louter nog wel bij hun clubs trainen. Marieke van der Plas, directeur KNGU: “We kunnen niet meer dan een moreel appel doen op de clubs.”

 Huidige atleten

Ten slotte gaf technisch directeur Meijer van het KNGU aan dat het geen gemakkelijke besluiten waren. “Je hebt namelijk niet alleen te maken met clubs en trainers maar ook met atleten die hun droom najagen. De consequenties van dit besluit zijn voor de atleten dan ook groot. Dat besef ik ook heel goed. We nemen onze turnsters ook serieus en zoeken samen met hen en de atletencommissie naar een oplossing.”