Dit vertelt het D66-lid Dick van Ginkel met betrekking tot een onlinebijeenkomst over duurzaamheid. Van Ginkel noemt de online talk een voorbereiding op de verkiezingen in maart.

Twee van de doelstellingen van D66 met betrekking tot duurzaamheid binnen de studentenwereld is het veranderen van het huidige studiefinancieringssysteem en het zorgen voor meer studentenwoningen.

Studiefinancieringssysteem

‘Het huidige studiefinancieringssysteem moét veranderen. Het systeem is niet toegankelijk genoeg voor de meerderheid van de studenten.’ Zo wil Van Ginkel graag zien dat iedere student standaard recht heeft op een basisbeurs, zonder deze terug te betalen. Hij vindt het zonde dat jongeren tegenwoordig zo’n hoge studieschuld hebben.

Het D66-lid benadrukt dat jongeren in dé periode zitten van hun leven waarin ze kansen kunnen creëren voor zichzelf waar ze hun hele leven van kunnen profiteren. ‘We moeten deze tijd zo aangenaam en toegankelijk mogelijk maken. Het onderwijs is namelijk de loper van onze samenleving.’

Studentenwoningen

‘Ten tweede moeten er meer studentenwoningen beschikbaar komen.’ Volgens Van Ginkel is er een massaal te kort aan woningen in Nederland voor alle doelgroepen. Hij licht toe dat de doelgroep studenten er echter met kop en schouders bovenuit steekt. Wanneer er meer studentenwoningen beschikbaar komen zullen minder studenten hoeven te reizen. Dit zal op den duur weer zorgen voor minder CO2-uitstoot. Het CBS licht toe in een onderzoek dat naast het woningtekort sommige studenten ervoor kiezen om niet op kamers te gaan, dit omdat ze hoge schulden hebben door het huidige studiefinancieringssysteem.

Realisatie

De doelstellingen wil Van Ginkel bespreekbaar maken tijdens de verkiezingen in maart. ‘Wij als partij moeten ons afvragen wat we kunnen regelen op landelijk niveau met de coalitie. Er zijn ook een aantal zaken die wij zelf als gemeente gedeeltelijk kunnen aanpakken, zoals het creëren van studentenwoningen.’ Zo is D66 bezig met het opstellen van een woonvisie. ‘In deze woonvisie stellen we als partij vast wat de belangrijkste punten zijn rondom de realisatie van studentenwoningen zoals de beschikbaarheid van locaties.’