Vandaag is het de Internationale Dag van de Mensenrechten. Dit jaar staat deze  in het teken van het stemrecht van jongeren. In maart 2021 is het namelijk weer zo ver: de Tweede Kamerverkiezingen. Politieke partijen zullen campagne gaan voeren om burgers aan het stemmen te krijgen. Krijgen zij daarmee ook de jongeren zo ver?

Wanneer jongeren mogen stemmen, maken ze daar weinig tot geen gebruik van. Als zij de eerste keer niet stemmen, zullen zij dit later ook niet oppakken. Dat blijkt uit het Nationaal Kiezersonderzoek van 2017 en onderzoek First Time Voters van Prodemos. In 2017 bestond de opkomst van het Nederlandse electoraat voor maar tien procent uit jongeren. De Internationale Dag van de Mensenrechten is een geschikt moment om daar bewuster bij stil te staan. Tijdens de finale van de titel Mensenrechtenmens 2020, die op deze dag plaats vindt, vragen drie genomineerden op verschillende manieren aandacht voor deze kwestie.

Laura van de Beek (22), bestuurslid GroenLinks Overijssel, is naast Tim Hofman en Jongerenraad Westland een van die genomineerden. ‘’Het is zo belangrijk dat jongeren gaan stemmen. Alles wat nu wordt besloten, ga je pas over een aantal jaren voelen. Jongeren zijn de generatie die het effect van het beleid dat nu wordt gecreëerd, gaan meemaken. Als zij niet gaan stemmen betekent het dus ook dat hun mening en ideeën niet in de Kamer terecht komen.’’

Op dit moment bestaat de Tweede Kamer uit leden die een ander electoraat representeren. De gemiddelde leeftijd in de Kamer is dan ook 47 jaar. ‘’Dat is een groot deel van het probleem dat jongeren niet gaan stemmen,’’ zegt Van de Beek. ‘’Ik zie in jongeren heel vaak de gedachtes: ik weet het niet, het is een ver van mijn bed show en ik snap het niet. Jongeren voelen zich daardoor niet gezien.’’ Van de Beek streeft dan ook naar het horen en gezien worden van jongeren in de politiek. Dat wil ze bereiken door jongeren in gesprek te zetten met kandidaat raadsleden. Daarmee hoopt ze het afstandelijke van de politiek weg te nemen en het toegankelijke in te brengen.

Wie van de genomineerden de titel Mensenrechtenmens 2020 wint, is op 10 december 2020 van 14.00 – 16.00 te aanschouwen tijdens een online uitreiking.

Onderstaande diagram toont dat de groep jongeren (18-25) het minst politiek geïnteresseerd was in 2018.

De cirkeldiagrammen hieronder tonen dat hoe de jongeren de Kamer voor zich zagen in 2017 uiteindelijk niet de uitkomst betrof. Dat komt door de lage opkomst van de jongeren en de hogere opkomst van 25-plussers.