Naar aanleiding van de vuurwerk overlast in het Brabantse Roosendaal heeft de gemeente donderdagavond een extra raadsvergadering ingelast over hoe het zó mis kon gaan dat enkele wijken tijdelijk op slot moesten wegens de aanhoudende overlast. “Het is goed dat de gesprekken zijn begonnen, maar we moeten niet te voorbarig ingrijpen”, benadrukt VLP-raadslid Alex Raggers.

De extra vergadering was een initiatief van PvdA, die – gesteund voor de VLP (Vrije Liberalen Partij) – enkele vragen had voor burgemeester Han van Midden over de overlast. Fractielid Alex Raggers geeft aan dat hij de burgemeester prijst voor zijn inzet en de manier waarop hij zich op heeft gesteld. “Maar we moeten als gemeente het gesprek aangaan met het oog op oud en nieuw”, voegt hij toe op kritische toon.

Opstapeling

“Niemand wil dat dit gebeurt, maar als het wel gebeurt, moeten we als gemeente kritisch zijn en in oplossingen denken”, zegt Raggers als hij wordt gevraagd naar waarom het uit de hand is gelopen. “We willen allemaal een zo leuk mogelijk oud en nieuw, maar het is onze plicht dat binnen de perken van de opgelegde maatregelen te doen.”

Het raadslid snapt wel waar de frustratie vandaan komt: “Het is een apart jaar voor iedereen. Daar komt dan het vuurwerkverbod uit Den Haag bovenop, waar ik persoonlijk overigens een groot voorstander van ben, maar voor sommige inwoners is die opstapeling te veel geworden. We moeten wel blijven denken aan het grotere belang”, benadrukt hij.

Maatregelen

Raggers, die in oktober vorig jaar overstapte van D66, denkt dat de gemeente door de ongeregeldheden juist beter voor is bereid op ‘het echte werk’, zoals hij de komende jaarwisseling zelf noemt. “We hebben enkele maatregelen getroffen die effectief zijn gebleken. Bovendien zijn enkele onrustzaaiers nu al in beeld bij de politie.”

De getroffen maatregelen variëren van het installeren van extra beveiligingscamera’s tot het optrommelen van meer politie om te patrouilleren in de risicowijken, zoals ze nu met grote LED-borden worden aangeduid. Over eventuele extra maatregelen rond de jaarwisseling is nog niets bekend volgens Raggers. “We houden alle opties open, maar het is zaak om ook niet te voorbarig in te grijpen. De angst mag niet regeren.”

VVD-raadslid Jeroen van den Beemt kan zich vinden in de uitspraken van Raggers. Hij geeft aan dat er nauw contact is met de politie en dat er een draaiboek is. “Daarmee kan de burgemeester binnen anderhalf uur ingrijpen en de maatregelen aanscherpen als het nodig blijkt te zijn. Het is een ideaal hulpmiddel om de rust te bewaren.”

Hij ziet in dat het gemeentebestuur niet te veel terug moet kijken omdat de vinger nog niet op de zere plek is gelegd. “Het is te kort geleden om conclusies te trekken, dus we kunnen beter naar oudjaar toewerken met passende maatregelen. De burgemeester is in gesprek gegaan met mensen uit de wijk, ik vind dat hij complimenten verdient voor de manier waarop hij hiermee omgaat. Hij is immers pas een jaar burgemeester.”


Relschoppers van buitenaf

Burgemeester Van Midden haalt tijdens de vergadering in schouwburg De Kring, waar het bestuur tijdelijk is gehuisvest, aan dat er op social media een oproep is gedeeld die mensen vroeg te komen rellen in Roosendaal. Dat is volgens Raggers een kwalijke zaak. “Ik weet niet waarom dat zo is, maar we moeten het in acht nemen. Ik denk dat we een bewogen jaarwisseling tegemoet gaan, maar we willen voorkomen wat we kunnen.”